Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

NVPP Studiedag

dakje

Op de eerste vrijdag van de maand november vindt de jaarlijkse NVPP studiedag plaats in het Compagnietheater te Amsterdam. Bekende sprekers uit binnen- en buitenland geven lezingen rondom een relevant thema voor de psychoanalytische theorie en praktijk. Het is een dag van veelzijdige presentaties en discussie. Na afloop van de studiedag worden de lezingen gebundeld, uitgegeven en aan alle deelnemers toegestuurd. De studiedag van de NVPP is ook een belangrijk informele gebeurtenis, waar leden en belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en van gedachten wisselen.De studiedagcommissie bestaat uit:
 Willem Heuves, Ingrid de Kleine, Nina Silvester en Allette Zoethout (voorzitter).

Studiedag 5 november 2021: “Stille Ontheemding”.

De studiedag van 5 november 2021 mocht zich in een grote belangstelling verheugen: circa 200 mensen waren live aanwezig in het Compagnietheater, terwijl rond de 100 deelnemers de dag (voor het eerst) ook via een livestream konden volgen.

Het thema van de studiedag was ontheemding: het verlies van het vertrouwde en het moeizaam eigen maken van het nieuwe. Niet alleen bij migratie maar ook in het leven van alledag is ontheemding vaak een onderbelichte en onbegrepen bron van eenzaamheid, angst en depressie.

Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland waren uitgenodigd en hebben over ontheemding bij volwassenen en jeugdigen spreken: Prof. Dr. Salman Akhtar (USA), Prof. Dr. Marie Rose Moro (Parijs), Bas Heijne (Amsterdam), Jos van Mosel, Catherine Pannevis, Ingrid Groenendijk en Nienke Vos.

Een foto impressie:

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag in het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.

De volgende studiedag zal plaatsvinden op vrijdag 4 november 2022. Zie de vooraankondiging.