Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

NVPP Studiedag

dakje

Op de eerste vrijdag van de maand november vindt de jaarlijkse NVPP studiedag plaats: vanaf 2022 in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Bekende sprekers uit binnen- en buitenland geven lezingen rondom een relevant thema voor de psychoanalytische theorie en praktijk. Het is een dag van veelzijdige presentaties en discussie. Na afloop van de studiedag worden de lezingen gebundeld, uitgegeven en aan alle deelnemers toegestuurd. De studiedag van de NVPP is ook een belangrijk informele gebeurtenis, waar leden en belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en van gedachten wisselen.

De studiedagcommissie bestaat uit: Ingrid de Kleine, Lucas Schalk, Nina Silvester, Esther Spuijbroek, Simone de la Rie en Allette Zoethout (voorzitter).

STUDIEDAG 2024

TERUGBLIK

Studiedag 3 november 2023: “Haat”.

Mariëlle Hendriksen opende de dag met een lezing getiteld Van gestolde haat naar vitale woede: over de beweging naar vrijheid. Zij zal vertellen over de behandeling van mensen die vast zijn komen te zitten in haat, met als doel hen te helpen komen tot vitale woede en daarmee meer keuzevrijheid.

Professor Alessandra Lemma stond stil bij haat tegen het eigen lichaam, die tot uiting kan komen in het laten uitvoeren van cosmetische ingrepen.

Nelleke Nicolai blikte in haar lezing ‘Ouders die Haten’ terug op het bekende werk van Alice Miller: ‘The Drama Of The Gifted Child’ (1979), en op haat die ouders naar hun kinderen toe kunnen voelen. Is de theorie van Alice Miller nog geldig in 2023, of is deze doorgeschoten?

In de therapeutische relatie spelen haatgevoelens, zowel bij de therapeut als bij de patiënt, vaak een onderschatte rol, betoogde Willem Heuves in zijn lezing. Waar psychotherapeuten hun oren spitsen voor de haatgevoelens van de patiënt worden de eigen haatgevoelens – vaak uit angst en schaamte – verdrongen. De weggehouden haatgevoelens hebben een negatief – soms destructief – effect op de therapeutische relatie.

Kees de Vries besprak in zijn voordracht de haatfenomenen die kunnen optreden in de (klinische) behandeling van ernstige borderlinepatienten en de haat die als paralelproces de behandelteams kan ontwrichten. Hij stond stil bij de rol van de therapeut en de moed die het vergt om met deze patiënten te werken.

Roxane van Iperen ging vanuit haar achtergrond als jurist, journalist en schrijver in op de impact van haat op de samenleving.

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag voor het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.

De deelnemers aan deze studiedag ontvangen in de loop van 2024 een bundel met de lezingen.

 

 

 

TERUGBLIK

Studiedag 4 november 2022: “Seks in de Praktijk”.

Als een rode draad door de gevalsbeschrijvingen van de psychoanalyse en psychotherapie van vroeger tot nu loopt de observatie dat praten over seks een ongemakkelijke praktijk is. De seksuele betekenis van wat een patiënt zegt wordt vaak over het hoofd gezien. Het praten over seksuele gevoelens en fantasieën is meestal omringd door schaamte. Hoe gaan psychotherapeuten om met hun eigen seksuele gevoelens en fantasieën over de patiënt? Hoe luistert de psychotherapeut naar de seksuele lagen in het materiaal?
Op de studiedag van 2022 is stilgestaan bij deze complexe onderwerpen, die in elke behandeling een rol spelen.

Sprekers waren: Mery Hepworth, Marc Hebbrecht, Maxim Februari, Linda Dil, Paul Verhaeghe en Linda van Mil.

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag voor het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.

TERUGBLIK

Studiedag 5 november 2021: “Stille Ontheemding”.

De studiedag van 5 november 2021 mocht zich in een grote belangstelling verheugen: circa 200 mensen waren live aanwezig in het Compagnietheater, terwijl rond de 100 deelnemers de dag (voor het eerst) ook via een livestream konden volgen.

Het thema van de studiedag was ontheemding: het verlies van het vertrouwde en het moeizaam eigen maken van het nieuwe. Niet alleen bij migratie maar ook in het leven van alledag is ontheemding vaak een onderbelichte en onbegrepen bron van eenzaamheid, angst en depressie.

Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland waren uitgenodigd en hebben over ontheemding bij volwassenen en jeugdigen gesproken: Prof. Dr. Salman Akhtar (USA), Prof. Dr. Marie Rose Moro (Parijs), Bas Heijne (Amsterdam), Jos van Mosel, Catherine Pannevis, Ingrid Groenendijk en Nienke Vos.

Een foto impressie:

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag in het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.