Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

NVPP Studiedag

dakje

Op de eerste vrijdag van de maand november vindt de jaarlijkse NVPP studiedag plaats: vanaf 2022 in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Bekende sprekers uit binnen- en buitenland geven lezingen rondom een relevant thema voor de psychoanalytische theorie en praktijk. Het is een dag van veelzijdige presentaties en discussie. Na afloop van de studiedag worden de lezingen gebundeld, uitgegeven en aan alle deelnemers toegestuurd. De studiedag van de NVPP is ook een belangrijk informele gebeurtenis, waar leden en belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten en van gedachten wisselen.

De studiedagcommissie bestaat uit: Willem Heuves, Ingrid de Kleine, Lucas Schalk, Nina Silvester, Esther Spuijbroek en Allette Zoethout (voorzitter).

STUDIEDAG 2023

Studiedag 3 november 2023: “Haat”.

Op vrijdag 3 november 2023 vindt de volgende studiedag van de NVPP plaats. Rond het thema HAAT zijn er voordrachten van Mariëlle Hendriksen, Willem Heuves, Roxane van Iperen, Alessandra Lemma, Nelleke Nicolaï en Kees de Vries: klik hier voor verdere informatie over het programma.

Accreditatie is verleend door de NVvP (4 punten), de FGzPt (6 punten) en het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP (eveneens 6 punten).
De studiedag kan zowel live als online worden gevolgd: aanmelden kan via onderstaande aanmeldpagina.

NB: de inschrijving is gesloten.

 

TERUGBLIK

Studiedag 4 november 2022: “Seks in de Praktijk”.

Als een rode draad door de gevalsbeschrijvingen van de psychoanalyse en psychotherapie van vroeger tot nu loopt de observatie dat praten over seks een ongemakkelijke praktijk is. De seksuele betekenis van wat een patiënt zegt wordt vaak over het hoofd gezien. Het praten over seksuele gevoelens en fantasieën is meestal omringd door schaamte. Hoe gaan psychotherapeuten om met hun eigen seksuele gevoelens en fantasieën over de patiënt? Hoe luistert de psychotherapeut naar de seksuele lagen in het materiaal?
Op de studiedag van 2022 is stilgestaan bij deze complexe onderwerpen, die in elke behandeling een rol spelen.

Sprekers waren: Mery Hepworth, Marc Hebbrecht, Maxim Februari, Linda Dil, Paul Verhaeghe en Linda van Mil.

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag voor het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.

 

 

TERUGBLIK

Studiedag 5 november 2021: “Stille Ontheemding”.

De studiedag van 5 november 2021 mocht zich in een grote belangstelling verheugen: circa 200 mensen waren live aanwezig in het Compagnietheater, terwijl rond de 100 deelnemers de dag (voor het eerst) ook via een livestream konden volgen.

Het thema van de studiedag was ontheemding: het verlies van het vertrouwde en het moeizaam eigen maken van het nieuwe. Niet alleen bij migratie maar ook in het leven van alledag is ontheemding vaak een onderbelichte en onbegrepen bron van eenzaamheid, angst en depressie.

Gerenommeerde sprekers uit binnen- en buitenland waren uitgenodigd en hebben over ontheemding bij volwassenen en jeugdigen gesproken: Prof. Dr. Salman Akhtar (USA), Prof. Dr. Marie Rose Moro (Parijs), Bas Heijne (Amsterdam), Jos van Mosel, Catherine Pannevis, Ingrid Groenendijk en Nienke Vos.

Een foto impressie:

Marit van der Meulen schreef een verslag van deze studiedag in het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen.