Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Over de NVPP

Waarom lid worden?


een plek in ons psychoanalytisch huis

vindbaar voor collegae , cliënten en verwijzers

interessante studiedagen met internationale topsprekers

cursussen en lezingen exclusief voor leden

korting op Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen

korting op database PEP-Web

Lidmaatschap

dakje
Waarom lid worden?

De NVPP is een moderne psychoanalytische vereniging die streeft naar vernieuwing en groei, met behoud van de kernwaarden van het psychoanalytisch gedachtegoed. Samenwerkingen op alle niveau’s op het gebied van onderwijs, beleid, behandeling en onderzoek zijn terugkerende speerpunten. Maar de belangrijkste drijfveren zijn onze leden en onze cliënten. Door inspirerende opleidingen bieden wij verdieping, verrijken wij de GGZ, en helpen we onze cliënten op een duurzame manier. De ontmoeting is ons medium, de psychoanalytische theorie ons kompas.

Als je lid wordt van onze vereniging heten we je van harte welkom in ons huis voor velen. Er zijn verschillende soorten leden, hieronder verder uitgelegd. Naast de inspirerende jaarlijkse studiedagen, biedt de NVPP haar leden het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen aan tegen een gereduceerde prijs, korting op PEP-web, en vele lezingen, cursussen en wetenschappelijke avonden. Tevens ben je goed te vinden door cliënten, verwijzers en collegae.

Lidmaatschap soorten:
  • Gewoon lid: voor onder meer diegenen die een volledige opleiding psychoanalytische psychotherapie zoals die van de NVPP of vergelijkbaar, hebben gevolgd. Zie verder het Toelatingsreglement 2019 en Aanvraagformulier lidmaatschap
  • Aspirant lid: voor onder meer diegenen die de opleiding psychoanalytische psychotherapie volgen. Zie verder het Toelatingsreglement 2019 en Aanvraagformulier lidmaatschap
  • Belangstellend lid: voor diegenen die onze vereniging een warm hart toedragen en interesse hebben in het psychoanalytisch denken en werken. Zie verder het Toelatingsreglement 2019 en Aanvraagformulier lidmaatschap
  • Supervisor NVPP: gewone leden die zich hebben gespecialiseerd tot supervisor. Zie voor alle criteria (her)registratie supervisor NVPP.
  • Leertherapeut: gewone leden die zich hebben gespecialiseerd tot leertherapeut. Hierin worden drie varianten onderscheiden. De AVL is een leeranalyticus, de PVL een leertherapeut. Beide mogen leertherapie geven aan de NVPP opleidelingen. De LT is  erkend psychoanalytisch leertherapeut voor de BIG opleidingen. Zie voor alle criteria het  reglement erkenning leertherapeuten 2021.
  • Registerlid: voor diegenen die specifiek zijn opgeleid in een van de register-behandelingen. Dit kunnen ook gewone leden zijn, maar dat hoeft niet. Bij de informatie over de registers kunt u de specifieke criteria voor toelating lezen.
Contributie 2023
  • Gewone leden of registerleden: 200 euro (registerleden die al gewoon lid zijn betalen één keer contributie).
  • Aspirant-leden: 145 euro
  • Belangstellende leden: 135 euro
  • Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen (collectief abonnement voor alle leden en facultatief voor de registerleden): 86,00 euro per jaar.
 
Leden tussen de 65 en 70 jaar kunnen op verzoek 75% korting krijgen op de contributie. Leden van 70 jaar en ouder kunnen op verzoek volledig vrijgesteld worden van contributiebetaling.
 
De kosten van de procedure om het lidmaatschap aan te vragen voor diegenen die geen NVPP opleiding hebben gevolgd: 175 euro.