Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

dakje
Wat is KPSP?

Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie.

Voor wie?

KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met de patiënt naar verbanden tussen enerzijds haar of zijn depressie en anderzijds haar of zijn levensomstandigheden, huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe de patiënt naar zichzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar de patiënt en de therapeut onderzoeken ook samen welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt de patiënt meer inzicht in zichzelf en dat bevordert haar of zijn groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit 16 zittingen van 45 minuten in een half jaar; de eerste 8 weken wekelijks, daarna om de week. Al die afspraken worden in de eerste zitting gemaakt, zodat de patiënt meteen weet waar zij of hij aan toe is.

Wetenschappelijke evidentie

KPSP is een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie, zoals IPT en CGT.

adherence lijst instructie KPSP

Beoordelingsvragenlijst instructie

Opleiding

Belangstellenden kunnen inschrijven voor een cursus KPSP bij:

proventherapies.nl
npispecialist
festinalentecoaching

Als u denkt te voldoen aan de KPSP register opleidingseisen versie maart 2018 dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap KPSP register. De kosten van het registerlidmaatschap zijn 200 euro per jaar.

Opleidingseisen Register KPSP
Aanvraagformulier lidmaatschap Register KPSP

Supervisieverklaring

Overzicht registerleden KPSP

Voor een overzicht van de registerleden KPSP, kijk in de Ledenlijst