Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Transference Focused Psychotherapy (TFP)

dakje
Wat is TFP?

TFP is een psychodynamische psychotherapie die ontwikkeld is voor mensen met interpersoonlijke problemen die ontstaan door heftige en wisselende gevoelens. Het doel van TFP is de integratie van een gespleten georganiseerde binnenwereld en identiteit, zodat men ambivalenties kan verdragen en kan leven met de eigen beperkingen en die van anderen.

De heftige en wisselende gevoelens van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis leiden vaak tot gedrag dat de therapie sterk bemoeilijkt. Om dit gedrag te begrenzen, worden afspraken gemaakt in de vorm van een contract. Dit stimuleert de patiënt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag en het gevoel dat aanleiding is om het destructieve gedrag te bespreken.


De therapeut onderzoekt zich herhalende interactiepatronen met behulp van verbale en non-verbale uitingen van de cliënt en zijn/haar eigen gevoelens (de tegenoverdracht).

Het theoretische fundament is de objectrelatietheorie zoals die werd door ontwikkeld door Otto Kernberg en zijn onderzoeksgroep. TFP onderscheidt zich van andere psychodynamische therapieën door haar consequente focus op de herhaling van interpersoonlijke patronen in de behandelrelatie.

Voor wie?

TFP is een geschikte behandeling voor mensen die moeite hebben met het zien van de grijstinten in het leven en neigen naar gedachten en gevoelens met een alles of niet karakter. Ze zijn bijvoorbeeld sterk geneigd om anderen als helemaal fout of helemaal goed te zien. Eigenlijk herkent iedereen met een borderline persoonlijkheidsprobleem zich hierin. Ook mensen met narcistische en meer neurotische problematiek kunnen baat hebben bij TFP.
 TFP is niet geschikt voor mensen met ernstige verslavingsproblemen en sterke antisociale persoonlijkheidstrekken.

Wetenschappelijke evidentie


TFP is bewezen effectief. In grote vergelijkende studies (RCT’s) bleek TFP een significant beter resultaat op te leveren dan de vergelijkingscondities (Clarkin e.a. 2015, Kenneth, Levy, Draijer e.a. 2019), voor wat betreft een verbetering van het reflective functioning. Bovendien werd aangetoond dat er bij de TFP-patiënten een grotere verschuiving optrad van een gedesorganiseerde hechting naar een georganiseerde hechting.

Hoe ziet de behandeling eruit?

TFP bestaat uit twee poliklinische psychotherapiesessies van 45 minuten per week. De behandeling duurt vaak twee a drie jaar.

Opleiding

Informatie over de opleiding tot TFP-therapeut vindt u op de website van TFP Nederland: www.tfpnederland.nl.

Opleidingseisen Register TPF
Aanvraagformulier lidmaatschap Register TFP

NB: het registerlidmaatschap TFP van de NVPP kan pas worden aangevraagd als men gewoon lid is van TFP NL. Voor meer informatie: toelating@tfpnederland.nl


Meer informatie

Websites:
www.tfpnederland.nl.  De website van de Nederlandse TFP-vereniging
www.istfp.org.  De website van de internationale TFP-vereniging

Boek:
Transference Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder
Yeomans et. al.
ISBN: 978-1-58562-437-9

Overzicht registerleden TFP

Voor een overzicht van de registerleden TFP, kijk in de Ledenlijst