Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Over de NVPP

dakje

De NVPP bevordert de beoefening en de ontwikkeling van de psychoanalytische psychotherapie als een evidence-based behandelvorm voor psychische stoornissen en het verspreiden van het psychoanalytisch gedachtegoed in haar verschillende vormen en toepassingen. De NVPP doet dit door het aanbieden van een opleiding in de psychoanalytische psychotherapie, een jaarlijkse studiedag, lezingen en andere bijeenkomsten. Hiermee bewaakt de NVPP ook de kwaliteit van het vak.

De NVPP draagt bij aan de redactie van het wetenschappelijk Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen, dat vier maal per jaar verschijnt.

Tevens onderhoudt de NVPP nauwe banden met andere binnen- en buitenlandse verenigingen in het veld. De NVPP volgt en neemt deel aan actuele ontwikkelingen binnen de psychotherapie.

Voor de meest actuele informatie over de nieuwe beroepenstructuur psychologische beroepen en de overgangsregeling KP-PT verwijzen we graag naar de de website van de NVP, www.psychotherapie.nl en die van de beroepenstructuur https://beroepenstructuur.nl/ 

De NVPP is lid van de EFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy).

Momenteel heeft de NVPP ca. 520 leden.

Actueel