Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Tijdschrift voor Psychoanalyse

dakje

Het Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen is een wetenschappelijk tijdschrift. Het is gericht op psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie en de psychoanalytische beschouwing van culturele en maatschappelijke verschijnselen.

Het tijdschrift komt tot stand door samenwerking tussen onder meer de zes in het Nederlands taalgebied actieve psychoanalytische verenigingen, waaronder de NVPP.

Namens de NVPP heeft Greet Kuipers zitting in het bestuur van het tijdschrift, terwijl Linda Dil onze vereniging in de redactie vertegenwoordigt.

Naar de website: www.tijdschriftvoorpsychoanalyse.nl