Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Bestuur en commissies

dakje

Bestuur

P.M.H. (Paul) Wijts, voorzitter
K. (Keren) Amouyal, penningmeester
M.D. (Annah) Planjer, secretaris
M.J. (Maria) Gorlee 
G.S. (Greet) Kuipers
C.W.M. (Corine) van der Veer

Het bestuur wordt in haar taken  – zowel administratief als beleidsmatig – ondersteund door C.A. (Ina) Wolff-Pak


De diverse bestuurscommissies zijn als volgt samengesteld:

Opleidingscommissie Amsterdam

H.D. (Dorien) Philipszoon, voorzitter
K.E. (Karin) Maessen, mentor
C. (Coralina) Versteeg, opleidingscoördinator
J.(Jos) van Mosel
P. (Peter) de Koningh, mentor verkorte opleiding
L. (Lotje) van Leeuwen, secretaris

cursistenvertegenwoordiger

Opleidingscommissie Groningen

S. (Sytske) Buma,voorzitter

N.C. (Nicolaas) Balk, Opleidingscoördinator

S. (Simone) Brandsma, mentor)

Toelatingscommissie

C.G. (Kees) Kooiman, voorzitter
L.M. (Linda) Dil
M.M.T. (Mariëlle) Hendriksen

Supervisorenopleidingscommissie

H.J. (Harm Jan)Minkema
M.C.A. (Marieke) van Wandelen (voorzitter)

P. (Pascale) van Rees-Grimbert

Commissie erkenning leeranalyticus / psychoanalytisch leertherapeut

A.M. (Toine) den Hollander, voorzitter
M.E. (Marlies) van der Valk, secretaris
M.C.A. (Marieke) van Wandelen

Studiedagcommissie

J. (Juud) Jonckheer, voorzitter

W. (Willem) Heuves

I. (Ingrid) de Kleine

N. (Nina) Silvester

A. (Allette) Zoethout

Registercommissie

C.G. (Kees) Kooiman, voorzitter
M.D. (Annah) Planjer

Commissie van beroep

A. (Ans) van Blokland, voorzitter
E. (Eda) Vendysova Bakalarova,secretaris
F. (Fleur)Hoogendijk, lid-jurist
L. (Lutgarde) Vanvuchelen, plaatsvervangend lid