Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Geschiedenis

dakje

In 1979 werd de NVPP opgericht door leden van het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG) en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), met als doel om de psychoanalytische psychotherapie verder te ontwikkelen, de kwaliteit te bewaken en haar belangen te behartigen.

Vrijwel vanaf haar oprichting organiseert de NVPP een vierjarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie. Na de oprichting in 2004 van de Kinderanalytische werkgroep (KAT) heeft de NVPP meerdere vervolgopleidingen verzorgd in de psychoanalytische kinderpsychotherapie.
Als een van de eerste specialistische psychotherapieverenigingen ontwikkelde de NVPP in 1989 een supervisoren opleiding.

In 2011 ontstond de Brede Beweging. De NVPP wil een huis zijn waarin verschillende behandelvormen onder één dak een plaats kunnen vinden, omdat het psychoanalytisch gedachtegoed in haar meervoudigheid en grote verscheidenheid toch een gemeenschappelijke basis heeft. Die ontwikkeling heeft geleid tot het instellen van enkele registers, die ook een eigen opleiding verzorgen.