Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Voorlichtingsavond NVPP opleiding

dakje

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? In principe gaat ieder jaar in september in Amsterdam een 4-jarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van start.

In verband hiermee wordt altijd op een avond in maart een voorlichtingsavond georganiseerd. Naast informatie over de NVPP en het opleidingscurriculum is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook worden enkele cursisten geïnterviewd over hun ervaringen. 

De datum van de eerstvolgende informatieavond is maandag 4 maart 2024.  Klik hier voor het programma. 

Inschrijving voor deze  informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl