Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Voorlichtingsavond NVPP opleiding

dakje

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? In principe gaat ieder jaar in Amsterdam een 4-jarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van start.

In verband hiermee wordt altijd op een woensdagavond in maart een voorlichtingsavond georganiseerd. Naast informatie over de NVPP en het opleidingscurriculum is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook worden enkele cursisten geïnterviewd over hun ervaringen. 

De informatieavond van 2021 heeft al plaatsgevonden. Een datum voor maart 2022 volgt tegen die tijd.

Inschrijving voor de eerstvolgende  informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl