Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Klachtenprocedure

dakje

Als u een klacht tegen een van de leden van de NVPP in wilt dienen, is onze vereniging daartoe niet de geëigende weg. Dat kan wel op twee andere manieren:

1 – Elke zorgaanbieder in Nederland, zowel instellingen als vrijgevestigde behandelaren, zijn aangesloten bij een regionale klachtencommissie. Deze klachtencommissie is laagdrempelig en vaak is het verstandig de klacht eerst hieraan voor te leggen. Een behandelaar moet zijn/haar patiënten informeren bij welke klachtencommissie hij/zij is aangesloten en/of dat op zijn website vermelden. 

2 – Alle leden van de NVPP zijn BIG geregistreerd als psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut. Hieraan is gekoppeld een tuchtrechtelijke klachtenregeling welke uitgaat van de overheid. Op www.bigregister.nl is informatie te vinden hoe de gang van zaken is als iemand een klacht tegen een behandelaar in wil dienen.