Mentalisation Based Treatment (MBT)

Behandeldoel:
Mentaliseren houdt in, dat u uw eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) neemt het mentaliserend vermogen snel af bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen intenser en hechter worden. MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen.

Voor wie?
Mentalization Based Treatment (MBT) is een behandeling voor mensen met ernstige emotionele en/of psychische klachten die samenhangen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). De problematiek kenmerkt zich door een aanhoudend patroon van emotionele instabiliteit, impulsief gedrag en moeite hebben met het in stand houden van intieme relaties. Soms leiden deze gevoelens en problemen tot zelfbeschadigend gedrag of suïcidepogingen. Mensen met BPS ervaren emoties op heel intense wijze en zijn erg kwetsbaar.

Duur behandeling en frequentie?
Er zijn twee behandelvormen: intensief ambulante MBT en deeltijdbehandeling. De intensief ambulante behandeling bestaat uit één of twee keer per week groepspsychotherapie en een individueel gesprek. De deeltijdbehandeling beslaat vijf dagen per week en bestaat uit dagelijkse groepstherapieën (’s morgens groepspsychotherapie en ’s middags schrijfgroep of creatieve therapie) en een of twee keer per week een individueel gesprek.
De behandelduur van beide vormen is maximaal 18 maanden, waarna nabehandeling volgt.

Resultaat
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de behandeling blijvend positieve effecten heeft. De symptomen, het sociaal en interpersoonlijk functioneren en de persoonlijkheidspathologie verbeteren aanzienlijk. Zelfmoordpogingen en zelfbeschadiging nemen ook zeer sterk af.