Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Literatuur

dakje

Vooral de laatste jaren wordt er gelukkig ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van psychoanalytische psychotherapie, al dan niet in vergelijking met andere behandelwijzen. Onderstaande literatuur gaat daarover: een must voor wetenschappers, vakgenoten, en natuurlijk de financiers van de gezondheidszorg. 

Hier een lijst met recente artikelen over AFT en de werkzaamheid ervan, allen te downloaden op de site van Quin van Dam.

  • Dam, Q.D. van & Jong, W. de (2022). Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties. PsyXpert, 2: 32-40
  • Dam, Q.D. van (2020). Het kernconflict in de affectfobietherapie. Een routekaart voor de behandeling. PsyXpert, 3: 25-35.
  • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. PsyXpert, 4: 44-53.
  • Aschermann, F.M. & Dam, Q. van (2021). Psychotherapie bij een stervende patiënt; dilemma’s en mogelijkheden in de terminale fase. T.v. Psychotherapie. 47: 1-12.
  • Dam, Q.D. van (2021). Doodsangst bij ouderen. De rol van de behandelaar in de laatste levensfase. Senior – T. voor kwaliteitsvolle ouderenzorg, juni 2021. Pp: 3-10.
  • Dam, Q.D. van, Philipszoon, H.D. (2021). Negatief beeld van het zelf en de ander; tweeledige aanpak bij affectfobietherapie. T. v. Psychiatrie, 63, november  2021. 822-827.
Een RCT van Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) van Fonagy et al uit 2020 is hier te vinden.
Een nog niet zo lang verschenen aanrader voor professional èn “leek” is:
 

Stephen Grosz: The Examined Life (2013), Chatto & Windus, in het Nederlands vertaald als: Het Leven, een handleiding, verschenen bij Atlas Contact. In dit boek geeft hij een mooi inkijkje achter de schermen in de behandelkamer en zijn gedachten daarover.

Vooral de laatste jaren wordt er gelukkig ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van psychoanalytische psychotherapie, al dan niet in vergelijking met andere behandelwijzen. Onderstaande literatuur gaat daarover: een must voor wetenschappers, vakgenoten, en natuurlijk de  financiers van de gezondheidszorg. 

Een uitgebreid overzicht uit 2017 van RCT’s naar psychodynamische therapieen is te downloaden op Researchgate.

Recente literatuur en artikelen over evidence base en effectiviteit van psychoanalytische therapieën:

Bron literatuur: APSA.org

In het Tijdschrift voor Psychoanalyse verschijnen eveneens regelmatig wetenschappelijke publicaties over onder meer psychoanalytische behandelvormen. NVPP-leden hebben via een collectief abonnement ook via internet tvpa.boomtijdschriften.nl toegang tot alle artikelen die vanaf 2006 zijn verschenen. Via dezelfde website zijn de artikelen uit de jaargangen 1995-2005 voor het algemene publiek (dus niet alleen voor abonnees) toegankelijk geworden.

Een RCT van Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) van Fonagy et al uit 2020 is hier te vinden.
Een nog niet zo lang verschenen aanrader voor professional èn “leek” is: Stephen Grosz: The Examined Life (2013), Chatto & Windus, in het Nederlands vertaald als: Het Leven, een handleiding, verschenen bij Atlas Contact. In dit boek geeft hij een mooi inkijkje achter de schermen in de behandelkamer en zijn gedachten daarover.

Vooral de laatste jaren wordt er ook veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking en effectiviteit van psychoanalytische psychotherapie, al dan niet in vergelijking met andere behandelwijzen. Onderstaande literatuur gaat daarover: een must voor wetenschappers, vakgenoten, en natuurlijk de financiers van de gezondheidszorg. 

In het Tijdschrift voor Psychoanalyse verschijnen eveneens regelmatig wetenschappelijke publicaties over onder meer psychoanalytische behandelvormen. NVPP-leden hebben via een collectief abonnement ook online tvpa.boomtijdschriften.nl toegang tot alle artikelen die vanaf 2006 zijn verschenen. Via dezelfde website zijn de artikelen uit de jaargangen 1995-2005 ook voor iedereen toegankelijk.

Een uitgebreid overzicht uit 2017 van Peter Lilliengren van RCT’s naar psychodynamische therapieën is te downloaden op Researchgate.

Recente literatuur en artikelen over evidence base en effectiviteit van psychoanalytische therapieën:

factsheet PDPT: Factsheet psychodynamische psychotherapie van de NVP.