Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

EFPP

dakje

De NVPP maakt deel uit van de EFPP: de European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy.

De EFPP is een Europese overkoepelende organisatie die diverse landelijke netwerken op het gebied van psychoanalytische psychotherapie verenigt en vier secties kent: volwassenen, kind/adolescent, groep en partnerrelatie/gezin. Op dit moment zijn 30 landen op deze manier aan de EFPP verbonden.

Op deze pagina vermelden we alle door de EFPP georganiseerde activiteiten en congressen.