Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Het register Transference Focused Psychotherapie (TFP) binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

dakje
Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap TFP voor therapeuten zonder NVPP-opleiding

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters.
Via onderstaande vereisten en onder deelname intervisiegroep TFP in aanwezigheid van tenminste twee geregistreerde TFP-therapeuten

Toegang TFP opleiding
Inleiding psychoanalytische theorie. Richtlijn 30 uur cursus

Opleiding: Theorie
theoretische cursus olv gecertificeerde TFP-opleiders: 30 uur; succesvol afgesloten met eindtoets

Opleiding: Seminar
technisch seminar olv gecertificeerde TFP-opleiders: 30 bijeenkomsten van één uur

Opleiding: Supervisie (individueel/groep)
≥ 30 bijeenkomsten van 2 uur (groep) of 1 uur (individueel) met een frequentie van ≤ 1×14 per behandeling

Opleiding: leertherapie
psychodynamische leertherapie van minimaal 50 sessies

Opleiding: Aantal afgeronde behandelingen
≥ 2 TFP behandelingen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, met een frequentie van 2×7 (≥ 250 uren gesuperviseerde behandeling)

Continuering erkenning
Aantoonbaar TFP uitvoeren, waarbij deelname aan een intervisiegroep met tenminste één andere, geregistreerde TFP-therapeut.
Deelname aan (minimaal 75% van) de landelijke TFP (na-) scholing

Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap TFP voor therapeuten met (of in) NVPP-opleiding
  • met succes (getoetst) volgen van een theoretische cursus van 30 uur contactonderwijs olv een gecertificeerde TFP-opleider
  • technisch seminar van 15 bijeenkomsten van één uur olv gecertificeerde TFP-opleider
  • uitvoeren van minimaal twee TFP behandelingen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis met een frequentie van 2×7 (≥ 250 uren gesuperviseerde behandeling)
  • supervisie: ≥ 30 bijeenkomsten van 2 uur (groep) of 1 uur (individueel) met een frequentie van ≤ 1×14 per behandeling
Cursussen en technische seminars

De theoretische cursussen en technische seminars worden bij voldoende belangstelling georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland (Amsterdam, Maastricht, Schiedam).

Supervisie/intervisie

Voor info over locatie, tijd en kosten: info@tfpnederland.nl 

Bij en nascholing TFP

Jaarlijks is er een studiedag TFP die verplicht is voor alle TFP register therapeuten, supervisoren en docenten. Actieve deelname in de vorm van een voordracht, lezing of casuïstiekbespreking wordt aangemoedigd. Voor info: info@tfpnederland.nl 

Registerlidmaatschappen TFP

Aspirant lid
Is in opleiding tot TFP therapeut.

TFP therapeut
Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die voldoen aan alle opleidingseisen en TFP zelf blijven uitvoeren.

Gecertificeerde TFP-opleiders zijn ervaren TFP-therapeuten, die als zodanig geregistreerd zijn in het NVPP-register en het certificatie programma van het Personality Disorder Institute / the International Society for TFP met succes hebben doorlopen; zij voeren TFP aantoonbaar uit als therapeut en/of supervisor.

Supervisoren zijn ervaren TFP-therapeuten die als zodanig geregistreerd zijn in het NVPP-register en ofwel voornoemd certificatieprogramma hebben doorlopen ofwel (a) 10 jaar ervaring hebben met TFP en (b) geregistreerd supervisor zijn bij de NVPP; zij voeren TFP aantoonbaar uit als therapeut en/of supervisor.

Voor info ten aanzien van het register: info@nvpp.nl