Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Het register Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP) binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

dakje

Lid worden van het register KPSP stelt onderstaande opleidingseisen als voorwaarde.

Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap KPSP

Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, psychiaters, leden NVPP/NVPA
KPSP therapeut: via onderstaande vereisten en onder deelname intervisiegroep KPSP in
aanwezigheid van een KPSP supervisor
KPSP-docent*/supervisor: via onderstaande vereisten

GZ-psychologen*
KPSP therapeut: via onderstaande vereisten en onder deelname intervisiegroep KPSP in aanwezigheid van een KPSPsupervisor
KPSP-docent*/supervisor: via dispensatie*

Toegang KPSP opleiding

  • Inleiding psychoanalytische theorie. Richtlijn 40 uur cursus
  • In geval van basispsycholoog: klinische ervaring > 18 mnd

Opleiding: Theorie

  • Basiscursus KPSP 18 uur (hierna start behandeling onder SV)
  • Verdiepingscursus KPSP 18 uur


Opleiding: Supervisie (individueel/groep)

KPSP therapeut: minimaal 20 zittingen
KPSP-docent*/supervisor: minimaal 10 zittingen

Opleiding: Aantal afgeronde behandelingen
KPSP therapeut: minimaal 5 onder supervisie
KPSP-docent*/supervisor: minimaal 10 onder supervisie

Continuering erkenning
KPSP therapeut: aantoonbaar KPSP uitvoeren; deelname aan KPSP scholing
KPSP-docent*/supervisor: aantoonbaar KPSP uitvoeren (als therapeut of als supervisor); deelname aan KPSP scholing

*Ter beoordeling KPSP registerbestuur

Cursussen

De basiscursus en de verdiepingscursus worden gegeven door erkende KPSP docenten daartoe aangewezen door het registerbestuur. Cursussen kunnen op verschillende locaties in het land worden aangeboden en ook in company verzorgd worden op verzoek.

Supervisie/intervisie

Supervisie en intervisie worden gegeven door erkende supervisoren daartoe aangewezen door het registerbestuur.

Bij- en nascholing KPSP

Jaarlijks is er een studiedag KPSP die verplicht voor alle KPSP register therapeuten, supervisoren en docenten. Actieve deelname in de vorm van een voordracht, lezing of casuïstiekbespreking wordt zeer op prijs gesteld. Voor info: info@nvpp.nl

Registerlidmaatschappen KPSP

KPSP therapeut
Klinisch psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters die voldoen aan alle opleidingseisen en KPSP actief blijven uitvoeren.

KPSP supervisor
Zie onder KPSP therapeut + minstens 15 afgeronde behandelingen gedaan onder voortgezette SV/intervisie + bijwonen van jaarlijkse bijeenkomsten KPSP bij en nascholing.

KPSP docent
Zie onder KPSP therapeut en supervisor + aantoonbaar aan het registerbestuur laten zien dat kenmerken van bevlogenheid, passie voor KPSP en didactische vaardigheden beheerst worden.

KPSP registerbestuur
Mariëlle Hendriksen voorzitter

Voor info ten aanzien van het register: info@nvpp.nl