Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Toelatingsvoorwaarden register Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) van de NVPP

dakje
DIT-therapeut

Om als DIT-therapeut in het register ingeschreven te worden dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. BIG-registratie als klinisch psycholoog, psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog of psychiater.
 2. Het afronden van een vierdaagse training DIT. Geaccrediteerde cursussen zijn op dit moment:
  • De cursus zoals die in London door het Anna Freud Centre in samenwerking met de Tavistock Portmann Foundation wordt aangeboden
  • De cursussen die door RINO-Zuid worden aangeboden: de vierdaagse basiscursus en de aanvullende cursus DIT voor gezondheidszorgpsychologen die in het kader van de module Psychoanalytische Psychotherapie vanaf 2010 met DIT kennis hebben gemaakt.
  • In-company cursussen, mits door een erkende cursusgever DIT gegeven.
 3. Twee therapieën moeten onder supervisie uitgevoerd worden. De frequentie van de gesprekken is wekelijks. De gesprekken worden op video of audio opgenomen. Drie willekeurige sessies van de eerste therapie worden gekozen en beoordeeld volgens het DIT Evaluatie Formulier. Van de tweede serie wordt slechts één sessie beoordeeld, mits de eerste serie met goed gevolg is afgerond. In geval van twijfel over voldoende vooruitgang kunnen nog één of twee sessies worden beoordeeld.
 4. Invullen van het formulier “Aanvraag registerlidmaatschap DIT” te verkrijgen bij het secretariaat. Bij het formulier moeten bewijsstukken worden overlegd van de onder 1-3 genoemde voorwaarden.
DIT-supervisor

Om als DIT-supervisor in het DIT-register van de NVPP te worden ingeschreven dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Registerleden DIT:

 • Gekwalificeerd DIT-therapeut zijn, twee jaar ingeschreven in het register DIT van de NVPP.
 • Het onder supervisie voltooien van nog twee therapieën.
 • Supervisie over de eerste drie gesuperviseerde therapieën door een erkende DIT-supervisor.
 • Een aanvraag voor het supervisorschap, met bewijsstukken, indienen bij het secretariaat van de NVPP.


Supervisoren van andere verenigingen:

 • Gekwalificeerd DIT-therapeut zijn.
 • Supervisie over de supervisie van drie therapieën door een erkende DIT supervisor.
 • Een aanvraag voor het supervisorschap, met bewijsstukken, indienen bij het secretariaat van de NVPP.
DIT cursusgever

Om als DIT-cursusgever in het register van de NVPP te worden ingeschreven dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Inschrijving in het DIT register als DIT-therapeut en supervisor.
 • Het geven van minimaal één basiscursus DIT samen met een reeds eerder erkende cursusgever DIT.
 • Een aanvraag voor het cursusgeverschap, met bewijsstukken, indienen bij het secretariaat van de NVPP.