Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

5 november 2021: NVPP studiedag Stille Ontheemding

De jaarlijkse studiedag van de NVPP wordt gehouden op vrijdag 5 november 2021 in het Compagnietheater te Amsterdam. Ook is het mogelijk deze dag online bij te wonen. Het thema dit jaar is Stille Ontheemding, met bijdragen van Salman Akhtar, Marie Rose Moro, Bas Heijne, Jos van Mosel, Catherine Pannevis, Ingrid Groenendijk en Nienke Vos.

Prof. Dr. Salman Akhtar zal de dag openen en in zijn voordracht stilstaan bij de ontheemdende aspecten van het ouder worden, de psychosociale uitdagingen die de laatste levensfase met zich meebrengt en hoe deze fase beïnvloed wordt door de pijn en genoegens die worden ervaren op deze lange en hobbelige weg.
Prof. Dr. Marie Rose Moro zal in haar lezing spreken over migrantenouders en hun gezin, het organiseren van een transculturele en psychoanalytische setting en hoe eenzaamheid een rol speelt in de levens van mensen met een transculturele achtergrond.
Bas Heijne zal de ochtend afsluiten met zijn reflecties op het onderwerp ontheemding en de besproken onderwerpen verbinden aan maatschappelijke vraagstukken.

 

Catherine Pannevis blikt in haar voordracht terug op een kinderbehandeling waarin het thema ‘thuis in jezelf’ centraal staat.

 

Ingrid Groenendijk en Nienke Vos zullen spreken over ervaringen van geloofsverlating en ontheemding in levensverhalen en in de poëzie van Ida Gerhardt.

Jos van Mosel zal in zijn lezing stilstaan bij de verschillende aspecten van het thema adoptie in de psychoanalytische behandeling van volwassenen.
Het programma zal op kunstzinnige wijze worden omlijst.

Meer informatie is te vinden in de folder studiedag 2021

Accreditatie is verleend door de FGzPT (6 punten) en het Kwaliteitsregister Psychotherapie van de NVP (eveneens 6 punten). De aanvraag bij de NVvP is nog in behandeling.
Accreditatie is alleen van toepassing bij deelname (live of online) op de dag zelf.

U kunt zich hier aanmelden, inclusief de mogelijkheid om via Ideal te betalen.

NB: op basis van de huidige coronamaatregelen kan iedereen die dat wil de dag live bijwonen. Wel is bij live deelname het tonen van een digitaal of geprint Coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatief testbewijs) met een legitimatiebewijs verplicht.
Uiteraard is dit onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het coronabeleid. De mogelijkheid om online deel te nemen blijft hoe dan ook aanwezig.