Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

15 oktober 2021: Symposium Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland

Save the Date

Onder de titel “Oedipus en Gender” vindt op vrijdag 15 oktober 2021 het tweejaarlijkse symposium plaats van de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland, met bijdragen van o.a. Marc Hamburger, Lut de Rijdt, Marly Horsch en Luc Gijs.

We zijn verheugd te kunnen melden dat tijdens dit symposium de 7e FREUD PENNING*uitgereikt wordt aan Nelleke Nicolaï.

Accreditatie wordt aangevraagd voor de NVVP/ FGzPt / NVP / K&J NIP-NVO OG

Info: PAKsecretariaat@ggzbreburg.nl

* In samenwerking met Stichting Breukvlakken, NPaV, NVPP en Stichting Psychoanalytische Fondsen.