Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

15 oktober 2021: Symposium Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland

Onder de titel “Oedipus en Gender” vindt op vrijdag 15 oktober 2021 het tweejaarlijkse symposium plaats van de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland, met bijdragen van Luk Gijs, Marc Hamburger, Jelle Harts, Marly Horsch en Lut de Rijdt.

Eregast is Nelleke Nicolaï, aan wie tijdens dit symposium de 7e FREUD PENNING* uitgereikt wordt.

Locatie: Het Ketelhuis te Eindhoven.

Accreditatie wordt aangevraagd voor de NVvP/ FGzPt / NVP / K&J NIP-NVO OG

Klik hier voor meer informatie. Aanmelden: stuur een mail naar  PAKsecretariaat@ggzbreburg.nl

* In samenwerking met Stichting Breukvlakken, NPaV, NVPP en Stichting Psychoanalytische Fondsen.