Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

September 2022: start 4-jarige opleiding psychoanalytische psychotherapie in Amsterdam

6 september 2022:

Start opleiding psychoanalytische psychotherapie

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2021 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van start gaan.

De opleiding bestaat uit:

  • een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk
  •  een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject
  • een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.
De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot het doen van psychoanalytische psychotherapieën bij volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open voor degenen die een relevante BIG-registratie hebben: psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen.
Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, ervaring en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2022
Plaats: Amsterdam
Tijdstip: dinsdagavond 18.30 – 21.30 uur
Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar
Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Aanmelding: voor 10 mei 2022

door het insturen van uw motivatiebrief en CV, alsmede een kopie van uw universitaire diploma. 

Voor eventuele verdere informatie: neem contact op met het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl