Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Januari 2022: opleiding psychoanalytische psychotherapie in Groningen

Voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die:

  • op zoek zijn naar verdieping binnen hun behandelingen om daarmee tot de kern van de problemen van hun patiënten te kunnen komen
  • zichzelf daarbij als belangrijk instrument beschouwen en daarmee tevens op zoek zijn naar verdieping in en van eigen ontwikkeling

biedt de NVPP van 2022-2026 in het noorden van Nederland de opleiding psychoanalytische psychotherapie voor volwassenen aan.   

De ontwikkeling van de psychoanalytische psychotherapie, haar theorieën en toepassingen heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. Wat met deze ontwikkelingen ten grondslag blíjft liggen aan psychoanalytische psychotherapie, is dat er steeds weer gezocht wordt naar de diepere betekenis van psychische, maar ook lichamelijke klachten die mensen ervaren, omdat dit tot wezenlijke ontwikkeling en daarmee verandering leidt. Ons onbewuste is en blijft een belangrijke pijler in deze zoektocht naar betekenisgeving en bewustwording. Fantasieën, dromen, overdracht, tegenoverdracht: allemaal geven ze de psychoanalytisch psychotherapeut toegang tot dit onbewuste. Het helpt inzicht krijgen in onderliggende behoeftes en verlangens welke doorgaans ‘verborgen’ blijven door o.a. ratio, angsten, innerlijke conflicten en afweermechanismen. 

De psychoanalytische theorieën bieden een veelzijdig palet om diagnostiek en behandeling gedegen vorm te geven.

In het Voorlopig Programma NVPP opleiding Groningen 2022-2026 kun je zien hoe dit alles vorm krijgt.

Opzet opleiding

De opleiding in de psychoanalytische psychotherapie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theoretische en technische cursus
  • Leertherapie
  • Supervisie

Theoretische en technische cursus

  • Start per januari 2022 op het PPO, Damsterplein 6 te Groningen.
  • De theoretische en technische cursus duurt 4 jaar (ongeveer 37 wekelijkse dinsdagavonden per jaar, 3 uur per avond). De vaste cursusavond is de dinsdagavond van 18.30 – 21.30 uur in Groningen, maar ook zijn enkele vrijdagen en zaterdagen als lesdag opgenomen. Een deel van de cursusavonden/dagen wordt in Zwolle gegeven, gezien de betere bereikbaarheid voor docenten van ver.

Leertherapie

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is een eigen psychotherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut. Deze leertherapie start parallel aan het begin van de eerste  opleidingstherapieën onder supervisie.

Supervisie

In het kader van de opleiding worden tenminste 5 verschillende soorten psychoanalytische psychotherapieën gesuperviseerd, bij minimaal 3 verschillende NVPP erkende supervisoren. De duur van de supervisie bedraagt minimaal twee jaar bij elk van de supervisoren. Het totaal aantal supervisie-uren waaraan voldaan moet worden is tenminste 125. Er worden hierin minstens 500 uur (sessies) gesuperviseerd.

Kosten

Theoretische en technische cursus: ca. 2600 euro per jaar.

Daarnaast moet je rekening houden met de kosten van de supervisie, de leertherapie en eventueel aan te schaffen literatuur.

Aanmelding en kennismakingsprocedure

Er zijn op dit moment nog 2 opleidingsplaatsen: aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Je kunt je belangstelling voor het volgen van deze opleiding uiterlijk 10 oktober 2021 kenbaar maken bij het secretariaat van de NVPP (via info@nvpp.nl). Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van je curriculum vitae en een motivatiebrief waaruit blijkt wat je ervaring is met psychotherapie.  Ook ontvangen we graag een kopie van je diploma als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.

Mocht je eerst nog meer informatie willen, dan kun je eveneens contact opnemen met het secretariaat van de NVPP. Desgewenst kan dan ook nog contact worden gelegd met een van de leden van de Opleidingscommissie.

De kennismakingsprocedure bestaat uit een of meerdere gesprekken met een lid van de Toelatingscommissie van de NVPP, waarbij o.a. je vooropleiding, ervaring en motivatie voor de opleiding aan bod komen. Ook eventuele verzoeken om dispensatie voor onderdelen van de opleiding komen hier aan de orde.

Uit deze gesprekken volgt een opleidingsadvies, dat een geldigheidsduur van 2 jaar heeft.

De kosten van de kennismakingsprocedure zijn 175 euro.

Wij zijn enthousiast deze opleiding mogelijk te kunnen maken -samen met vele evenzo enthousiaste docenten- en horen het heel graag als je interesse is gewekt!

Met vriendelijke groet, 

De opleidingscommissie Noord Nederland van de NVPP:

Sytske Buma

Nicolaas Balk

Simone Brandsma