Categorie archief: Opleidingen

September 2019: start opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut in Amsterdam

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2019 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van start gaan.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2019

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Aanmelden voor de kennismakingsprocedure: belangstellenden worden verzocht een motivatiebrief en CV aan te leveren via info@nvpp.nl waarna een uitnodiging volgt voor een gesprek met een lid van de Toelatingscommissie. De kosten van deze procedure zijn 175 euro. Sluitingsdatum: 1 mei 2019.

 

September 2016: opleidingen in Amsterdam en Eindhoven

Per september 2016 zal zowel in Amsterdam als in Eindhoven een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van start gaan. De opleiding duurt in principe 4 jaar; in Eindhoven wordt een 3-jarige variant georganiseerd, specifiek bedoeld voor degenen die (via de RINO Zuid) reeds een cursus inleiding en verdieping in de psychoanalytische psychotherapie hebben gevolgd, of een vergelijkbare achtergrond hebben.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2016

Plaats: Amsterdam en Eindhoven

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar (resp. 3 jaar)

Kosten: ca. 2500 euro per jaar.

Aanmelden voor de kennismakingsprocedure: in principe is de inschrijvingstermijn gesloten. Degenen die alsnog per september 2016 met de opleiding zouden willen beginnen, kunnen contact opnemen via info@nvpp.nl

 

September 2016: opleidingen in Amsterdam en Eindhoven

Voor een te starten opleiding per september 2016 in Amsterdam hebben zich al enkele kandidaten gemeld; er is nog ruimte voor andere belangstellenden om zich hiervoor op te geven.

Het betreft hier een 4-jarige, gemoderniseerde opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen of voor kinderen/adolescenten, of voor beiden.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2016

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavonden van 18.30 uur tot 21.30 uur

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2500 euro per jaar.

Aanmelding voor de kennismakingsprocedure kan nu al plaatsvinden, door het sturen van een motivatiebrief en CV naar:

L.M. Dil, secretaris bestuur NVPP

Postbus 175

3956 ZV Leersum

of per mail: info@nvpp.nl

 

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om per september 2016 een 3-jarige opleiding in Eindhoven te starten. Het betreft hier een 3-jarige opleiding, specifiek bedoeld voor degenen die (via de RINO Zuid) reeds een cursus inleiding en verdieping in de psychoanalytische psychotherapie hebben gevolgd, of een vergelijkbare achtergrond hebben.

Belangstellenden voor deze opleiding kunnen zich op dezelfde manier aanmelden als hierboven genoemd.

Sluitingsdatum van aanmelden voor de opleiding in Eindhoven: 15 maart 2016.

Inschrijvingstermijn voor opleiding Amsterdam (september 2014) verlengd

De eerstvolgende opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut te Amsterdam start – bij voldoende belangstelling – per september 2014.

In eerdere berichten was er sprake van een sluitingsdatum per 1 mei 2014. Omdat de informatieavond voor de in september te starten opleiding door omstandigheden uitgesteld moest worden en pas 26 mei jl. kon plaatsvinden, is de mogelijkheid van inschrijving verlengd tot 15 juni 2014.

Kandidaten die zich voor de opleiding willen aanmelden, worden verzocht een motivatiebrief en hun C.V. aan te leveren via het secretariaat van de NVPP (info@nvpp.nl). Als voor bepaalde onderdelen van de opleiding vrijstelling wordt aangevraagd, dienen ook documenten te worden bijgevoegd om dit verzoek te onderbouwen. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek met een lid van de Toelatingscommissie plaatsvinden, leidend tot een opleidingsadvies.

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om per januari 2015 met een opleiding in Eindhoven te starten.

Omdat er veel belangstelling is van kandidaten die in hun psychotherapie-opleiding zowel de inleiding als de verdieping in het psychoanalytisch referentiekader hebben gevolgd (en op grond hiervan voor het eerste jaar vrijstelling kunnen krijgen), wordt nu in eerste instantie gedacht aan de start van een tweede jaar van de vierjarige NVPP-opleiding. De Rino-Zuid locatie zal waarschijnlijk de cursuslocatie worden. In september wordt een informatie-bijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt.

 

 

Informatieavond opleiding gaat niet door!

Op 26 maart a.s. zou een informatieavond plaatsvinden over de opleiding van de NVPA en NVPP tot psychoanalyticus resp. psychoanalytisch psychotherapeut.

Gezien het feit dat op dit moment niet zeker is of de opleiding per september 2014 opnieuw in gezamenlijkheid tussen NVPP en NVPA gegeven kan worden, is besloten de informatieavond uit te stellen naar mei aanstaande.

Zo spoedig mogelijk volgt nadere informatie.

We realiseren ons dat dit uitstel erg kort van te voren wordt aangekondigd en verontschuldigen ons voor het mogelijke ongemak dat dit geeft.

Mocht U verder vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het secretariaat:

info@nvpp.nl of tel. 06 579 85 390

Eerste gezamenlijke psychoanalytische studiedag “identiteit” voor en door kandidaten en opleidelingen van de vier Nederlandse psychoanalytische verenigingen een groot succes

Op 9 maart 2013 vond voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke studiedag voor en door kandidaten en opleidelingen van de vier Nederlandse psychoanalytische verenigingen plaats. Gekozen was voor het thema Identiteit.

De reacties waren (erg) enthousiast en er werd bijna unaniem gestemd voor een herhaling van een dergelijke dag.
Dat enthousiasmeerde de organisatie natuurlijk om alvast vooruit te denken over het organiseren van een nieuwe kandidaten studiedag. Een eerste aanzet daarvoor is door de huidige bezetting gedaan, de komende maanden zal onderzocht worden of en hoe het haalbaar zal zijn.

De teksten van de studiedag zijn gebundeld in een prachtig boekje: boekje lezingen GPS definitief