Categoriearchief: Opleidingen

September 2021: verkorte NVPP opleiding van start

Voor degenen die eerder de PT/PS (vanaf 2006 tot 2021) aan de RINO Amsterdam hebben afgerond en op grond hiervan in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling van het reguliere opleidingsprogramma.

De (verkorte) opleiding bestaat uit:

 1. Technisch Theoretische cursus
 • Technisch Seminar 2 jaar: 70 bijeenkomsten van 5 kwartier.

  Hierin presenteren deelnemers een behandeling in de groep, inclusief het afnemen van een indicatie onderzoek. Afhankelijk van de omvang van de groep zullen er twee TS groepen van start gaan.

 • Practicum Indicatiestelling: 10 bijeenkomsten van 2 uur inclusief theorie over intake en indicatiestelling: 20 uur

 • Theoretische Cursus: 28 bijeenkomsten van 2 uur
  • Psychoanalytische theorievorming  10 uur
  • Seksualiteit, Gender  10 uur
  • Perversies   6 uur
  • Psychosomatiek en Somatoforme stoornissen   6 uur
  • De diverse persoonlijkheidsorganisaties   8 uur
  • Het proces in een psychoanalytische psychotherapie met een open einde  10 uur
  • Termineren  6 uur
  • Dromen (1 cursusdag)
 • Het eerste jaar omvat drie uur per week (35 bijeenkomsten per jaar)
 • Het grootste deel van het tweede jaar 5 kwartier per week (35 bijeenkomsten per jaar)
 1. Supervisies
 • 125 supervisiesessies over tenminste 5 psychoanalytische behandelingen bij tenminste 3 door de NVPP erkende supervisoren. In ieder geval 2 supervisiereeksen moeten een looptijd van minimaal 2 jaar bij dezelfde supervisor hebben. Voor max. 50 supervisiesessies (en max. 200 gesuperviseerde therapiesessies) kan vrijstelling worden aangevraagd op grond van eerdere (psychoanalytische) supervisies tijdens de PT opleiding, mits er sprake is van een erkend supervisor.
 1. Leertherapie
 • Parallel aan het begin van de eerste opleidingstherapieën onder supervisie start je een psychoanalytische leertherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut.  Vrijstelling voor deze verplichte leertherapie is alleen mogelijk als je tijdens de PT-opleiding een psychoanalytische leertherapie van minimaal dezelfde frequentie en duur hebt gevolgd (of volgt) bij een psychoanalytisch psychotherapeut of een psychoanalyticus

Volledig programma Verkorte NVPP opleiding 2021-2022

Toelatingsprocedure

Belangstellenden worden verzocht zich vóór 1 mei 2021 te melden bij het secretariaat van de NVPP info@nvpp.nl en een motivatiebrief en CV aan te leveren.

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek met de Toelatingscommissie plaats, leidend tot een opleidingsadvies op maat.

 • De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding, exclusief supervisies en leertherapie, zijn rond de 4500 euro.
 • Cursus avond is de dinsdagavond en vindt plaats op het Olympiaplein 2-4

 

17 maart 2021: voorlichtingsavond over de opleiding psychoanalytische psychotherapie

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2021 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van start gaan.

In verband hiermee vindt op woensdag 17 maart 2021 een voorlichtingsavond plaats. Afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment zal deze bijeenkomst eveneens in Amsterdam plaatsvinden, of anders online.

PROGRAMMA:

19.30-20.00     Inloop met koffie  en thee

20.00 uur         Introductie a.h.v. filmfragment, door  Coralina Versteeg, lid van de Opleidingscommissie

20.20 uur         de opleiding psychoanalytische psychotherapie; Dorien Philipszoon, voorzitter van de Opleidingscommissie, geeft informatie over:

–             de NVPP

–             de opleiding en het opleidingscurriculum

–             de kinder- en jeugd specialisatie

20.50 uur          Ervaringen van (voormalige) opleidingskandidaten

21.15 uur          Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.30 – 22.00   Borrel en informeel informatiemoment

Inschrijving voor deze informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open voor psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen.

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, ervaring en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2021

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

September 2021: start opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut in Amsterdam

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2021 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van start gaan.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van minstens 2 keer per week

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2021

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Aanmelden voor de kennismakingsprocedure: belangstellenden worden verzocht een motivatiebrief en CV aan te leveren via info@nvpp.nl waarna een uitnodiging volgt voor een gesprek met een lid van de Toelatingscommissie. De kosten van deze procedure zijn 175 euro. Sluitingsdatum: 1 mei 2021.

September 2016: opleidingen in Amsterdam en Eindhoven

Per september 2016 zal zowel in Amsterdam als in Eindhoven een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van start gaan. De opleiding duurt in principe 4 jaar; in Eindhoven wordt een 3-jarige variant georganiseerd, specifiek bedoeld voor degenen die (via de RINO Zuid) reeds een cursus inleiding en verdieping in de psychoanalytische psychotherapie hebben gevolgd, of een vergelijkbare achtergrond hebben.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2016

Plaats: Amsterdam en Eindhoven

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar (resp. 3 jaar)

Kosten: ca. 2500 euro per jaar.

Aanmelden voor de kennismakingsprocedure: in principe is de inschrijvingstermijn gesloten. Degenen die alsnog per september 2016 met de opleiding zouden willen beginnen, kunnen contact opnemen via info@nvpp.nl

 

September 2016: opleidingen in Amsterdam en Eindhoven

Voor een te starten opleiding per september 2016 in Amsterdam hebben zich al enkele kandidaten gemeld; er is nog ruimte voor andere belangstellenden om zich hiervoor op te geven.

Het betreft hier een 4-jarige, gemoderniseerde opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut.

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een leeranalyse of psychoanalytische psychotherapie

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen of voor kinderen/adolescenten, of voor beiden.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, motivatie en persoonlijke geschiktheid voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2016

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavonden van 18.30 uur tot 21.30 uur

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2500 euro per jaar.

Aanmelding voor de kennismakingsprocedure kan nu al plaatsvinden, door het sturen van een motivatiebrief en CV naar:

L.M. Dil, secretaris bestuur NVPP

Postbus 175

3956 ZV Leersum

of per mail: info@nvpp.nl

 

Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om per september 2016 een 3-jarige opleiding in Eindhoven te starten. Het betreft hier een 3-jarige opleiding, specifiek bedoeld voor degenen die (via de RINO Zuid) reeds een cursus inleiding en verdieping in de psychoanalytische psychotherapie hebben gevolgd, of een vergelijkbare achtergrond hebben.

Belangstellenden voor deze opleiding kunnen zich op dezelfde manier aanmelden als hierboven genoemd.

Sluitingsdatum van aanmelden voor de opleiding in Eindhoven: 15 maart 2016.

Inschrijvingstermijn voor opleiding Amsterdam (september 2014) verlengd

De eerstvolgende opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut te Amsterdam start – bij voldoende belangstelling – per september 2014.

In eerdere berichten was er sprake van een sluitingsdatum per 1 mei 2014. Omdat de informatieavond voor de in september te starten opleiding door omstandigheden uitgesteld moest worden en pas 26 mei jl. kon plaatsvinden, is de mogelijkheid van inschrijving verlengd tot 15 juni 2014.

Kandidaten die zich voor de opleiding willen aanmelden, worden verzocht een motivatiebrief en hun C.V. aan te leveren via het secretariaat van de NVPP (info@nvpp.nl). Als voor bepaalde onderdelen van de opleiding vrijstelling wordt aangevraagd, dienen ook documenten te worden bijgevoegd om dit verzoek te onderbouwen. Vervolgens zal er een kennismakingsgesprek met een lid van de Toelatingscommissie plaatsvinden, leidend tot een opleidingsadvies.

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om per januari 2015 met een opleiding in Eindhoven te starten.

Omdat er veel belangstelling is van kandidaten die in hun psychotherapie-opleiding zowel de inleiding als de verdieping in het psychoanalytisch referentiekader hebben gevolgd (en op grond hiervan voor het eerste jaar vrijstelling kunnen krijgen), wordt nu in eerste instantie gedacht aan de start van een tweede jaar van de vierjarige NVPP-opleiding. De Rino-Zuid locatie zal waarschijnlijk de cursuslocatie worden. In september wordt een informatie-bijeenkomst georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt.

 

 

Informatieavond opleiding gaat niet door!

Op 26 maart a.s. zou een informatieavond plaatsvinden over de opleiding van de NVPA en NVPP tot psychoanalyticus resp. psychoanalytisch psychotherapeut.

Gezien het feit dat op dit moment niet zeker is of de opleiding per september 2014 opnieuw in gezamenlijkheid tussen NVPP en NVPA gegeven kan worden, is besloten de informatieavond uit te stellen naar mei aanstaande.

Zo spoedig mogelijk volgt nadere informatie.

We realiseren ons dat dit uitstel erg kort van te voren wordt aangekondigd en verontschuldigen ons voor het mogelijke ongemak dat dit geeft.

Mocht U verder vragen hebben dan kunt u contact opnemen via het secretariaat:

info@nvpp.nl of tel. 06 579 85 390

Eerste gezamenlijke psychoanalytische studiedag “identiteit” voor en door kandidaten en opleidelingen van de vier Nederlandse psychoanalytische verenigingen een groot succes

Op 9 maart 2013 vond voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke studiedag voor en door kandidaten en opleidelingen van de vier Nederlandse psychoanalytische verenigingen plaats. Gekozen was voor het thema Identiteit.

De reacties waren (erg) enthousiast en er werd bijna unaniem gestemd voor een herhaling van een dergelijke dag.
Dat enthousiasmeerde de organisatie natuurlijk om alvast vooruit te denken over het organiseren van een nieuwe kandidaten studiedag. Een eerste aanzet daarvoor is door de huidige bezetting gedaan, de komende maanden zal onderzocht worden of en hoe het haalbaar zal zijn.

De teksten van de studiedag zijn gebundeld in een prachtig boekje: boekje lezingen GPS definitief