Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Aanbod opleidingsplaats PT 2022 in Amsterdam

De Stichting Olympiaplein Opleiding Amsterdam verzorgt een praktijkervaringsplaats voor een Gz-psycholoog die in april 2022 de opleiding tot Psychotherapeut aan de RINO Amsterdam gaat volgen (PT2022).

De GioP zal als zelfstandig gevestigde binnen de praktijken die aan het Olympiaplein 4 in Amsterdam zijn gevestigd in achttien uur per week gedurende drie jaar de voor de opleiding noodzakelijke praktijkervaring kunnen opdoen. De praktijkopleiding, werkbegeleiding, supervisie en overige faciliteiten worden geleverd door de Stichting, volgens de regels en richtlijnen van de RINO in Amsterdam.
We zoeken een kandidaat die gebleken belangstelling voor en affiniteit met
psychoanalytische begrippen en technieken heeft en daar in het kader van zijn/haar psychotherapeutisch werk de accenten op wil leggen.
Van de kandidaat verwachten we zelfstandigheid en flexibiliteit en daarom gaat onze voorkeur uit naar iemand die al ervaring heeft met het werken in een vrijgevestigde praktijk.
Mocht zich in uw omgeving een mogelijke kandidaat voor deze opleidingsplek bevinden, wilt u die dan van deze mogelijkheid op de hoogte brengen? Om teleurstellingen te voorkomen wijzen we erop dat deze plek alleen te bezetten is door iemand die op 1 april 2022 BIG-geregistreerd Gz-psycholoog is.

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich voor 25 oktober 2021 kenbaar te maken via een brief aan:
Stichting Olympiaplein Opleiding Amsterdam
t.a.v. J. van Mosel, praktijkopleider
Olympiaplein 4
1076 AB Amsterdam
E: j.vanmosel@planet.nl
T: 071 5150112