Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Jan. 2023: start verkorte NVPP-opleiding psychoanalytische psychotherapie in Amsterdam

De inschrijving voor dit opleidingstraject is gesloten.

Voor degenen die eerder de opleiding PT/PS (vanaf 2006 tot 2021) aan de RINO Amsterdam hebben afgerond en op grond hiervan in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling van het reguliere opleidingsprogramma, organiseert de NVPP nog één keer een verkorte variant van de opleiding psychoanalytische psychotherapie.

De (verkorte) opleiding bestaat uit:

Technisch Theoretische cursus
 • Technisch Seminar 2 jaar: om de week een  bijeenkomst van 2,5 uur. Hierin presenteren deelnemers een behandeling in de groep, inclusief het afnemen van een indicatie onderzoek. Afhankelijk van de omvang van de groep zullen er twee TS groepen van start gaan.
 • Practicum Indicatiestelling: 8 bijeenkomsten van 2,5 uur inclusief theorie over intake en indicatiestelling: 20 uur
 • Theoretische Cursus: om de week een bijeenkomst van 2,5 uur:
  – Psychoanalytische theorievorming, 10 uur
  – Seksualiteit, Gender, 10 uur
  – Perversies, 6 uur
  – Psychosomatiek en Somatoforme stoornissen, 6 uur
  – De diverse persoonlijkheidsorganisaties, 8 uur
  – Het proces in een psychoanalytische psychotherapie met een open einde 10 uur
  – Termineren 6 uur
  – Dromen (1 cursusdag)
Supervisies

125 supervisiesessies over tenminste 5 psychoanalytische behandelingen bij tenminste 3 door de NVPP erkende supervisoren. In ieder geval 2 supervisiereeksen moeten een looptijd van minimaal 2 jaar bij dezelfde supervisor hebben. Voor max. 50 supervisiesessies (en max. 200 gesuperviseerde therapiesessies) kan vrijstelling worden aangevraagd op grond van eerdere (psychoanalytische) supervisies tijdens de PT opleiding, mits er sprake is van een erkend supervisor.

Leertherapie

Parallel aan het begin van de eerste opleidingstherapieën onder supervisie start je een psychoanalytische leertherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut. Vrijstelling voor deze verplichte leertherapie is alleen mogelijk als je tijdens de PT-opleiding een psychoanalytische leertherapie van minimaal dezelfde frequentie en duur hebt gevolgd (of volgt) bij een psychoanalytisch psychotherapeut of een psychoanalyticus

Programma Verkorte NVPP opleiding 2022-2023

Toelatingsprocedure

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek met de Toelatingscommissie plaats, leidend tot een opleidingsadvies op maat.

De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding, exclusief supervisies en leertherapie, zijn rond de 4.500 euro.
De cursus vindt plaats op de dinsdagavond in Amsterdam.