Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

22 en 29 november 2023: webinar voor (kandidaat-)leden van de NVPP over de setting in psychoanalytische behandelingen

Docenten: Willem Heuves en Thijs de Wolf

Voor wie: gewone leden van de NVPP en degenen die de NVPP opleiding volgen.

Het positieve resultaat van de behandeling blijkt in grote mate afhankelijk van de deskundigheid waarmee de psychotherapeut de setting hanteert. Dat betreft niet alleen de fysieke (ruimte, stoel of bank) en temporele (tijd en frequentie) aspecten, maar ook of juist de psychodynamische aspecten (mentale ruimte, onbewuste betekenis) van de setting.

In dit webinar komen deze theoretische en praktische aspecten aan de orde.
Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het hanteren van de setting:
– wat zijn de (contra-)indicaties voor zitten of liggen in psychoanalytische psychotherapie?
– wat zijn overwegingen over de frequentie van de zittingen: 1, 2 of 3 keer per week?
– hoe varieert de therapeutische techniek met de variabelen van de setting?

Programma webinar november 2023

Aanmelding tot 20 november 2023: info@nvpp.nl