Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

15 december 2023: Dag van de Psychotherapie

Jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, dit keer met de titel:

‘The times they are a-changin’

Psychotherapie in tijden van verandering en onzekerheid

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Wat betekent dit voor ons en ons vak? Op de jaarlijkse Dag van de Psychotherapie 2023 staan we stil bij de invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en de multiculturele samenleving op ons functioneren. En gevolgen voor de psychotherapie en de psychotherapeut in het bijzonder.

Klik hier voor meer informatie