Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

5 september 2023: Lancering rechtszaak tegen databank met profielen van GGZ-clienten

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, die in februari een rechtszaak aankondigde tegen de NZa, presenteert op dinsdagavond 5 september haar dagvaarding in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Pers en publiek zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Op de bijeenkomst zullen de behandelaren en cliënten die de rechtszaak starten, vertellen over hun beweegredenen om een rechtszaak te starten tegen de aanleg van een databank met profielen van GGZ-cliënten. Ook zullen er bijdragen zijn van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en rechtsgeleerde Tijmen Wisman. Aafke Romeijn zorgt voor de muzikale begeleiding.

Indringende vragenlijsten

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om vragenlijsten over de sociale en mentale problemen van hun cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling onderwerpen die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. De NZa eist deze informatie op om een algoritme te ontwikkelen waarmee ze wil voorspellen hoe duur een behandeling van een GGZ-cliënt zal zijn.

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit GGZ-cliënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties, kondigde eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen deze regelgeving. Het aanleveren van deze informatie uit de spreekkamer is in strijd met het medisch beroepsgeheim. Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel.

Het programma

Vertrouwen in de GGZ presenteert op deze bijeenkomst haar dagvaarding tegen de NZa. Daarbij komen de behandelaren en de cliënten aan het woord over hun beweegredenen om mee te doen aan de rechtszaak. Een aantal van hen zal ook een persoonlijke bijdrage houden. De andere bijdragen op deze avond bestaan uit:

Tijmen Wisman is rechtsgeleerde aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het Platform Burgerrechten dat mede-eiser is in de rechtszaak tegen de NZa. Namens Vertrouwen in de GGZ presenteert hij de dagvaarding die tegen de NZa is ingediend en licht daarbij de juridische bezwaren op toegankelijke wijze toe aan de zaal.

Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie en één van de vele wetenschappers die de rechtszaak tegen de NZa steunen. Hij zal uiteenzetten welke kritiek er vanuit de wetenschap is op de plannen van de NZa. Ook zal hij ingaan op alternatieve oplossingen.

Aafke Romeijn is muzikant en schrijfster. Het onderwerp mentale gezondheid is een veelvoorkomend thema in zowel haar muziek als haar boeken en artikelen. Ze zal deze avond een aantal nummers ten gehore brengen, begeleid door piano.

Aan het slot van de avond zal er ruimte zijn voor vragen vanuit het publiek en zullen er verschillende stellingen met de zaal worden bediscussieerd.

De moderator van de avond is Lotte Bouwman, journalist en als cliënt en ervaringsdeskundige mede-eiser in de rechtszaak tegen de NZa.

De publieksbijeenkomst duurt van 20.00u tot 22.00u en vindt plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Om de bijeenkomst bij te wonen, kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via Eventbrite.(https://www.eventbrite.nl/e/registratie-vertrouwen-in-de-ggz-lancering-rechtszaak-tegen-nederlandse-zorgautoriteit-666687479197)

De entree is gratis, maar de initiatiefnemers stellen het zeer op prijs als bezoekers die hiertoe in staat zijn een donatie willen doen aan de crowdfunding voor de rechtszaak en campagne.