Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Training DIT

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training

De Viersprong organiseert opnieuw een Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) training. De DIT is een door Lemma, Target en Fonagy (2011) ontwikkelde, tijdgelimiteerde, vorm van psychodynamische psychotherapie. In het model zijn algemeen gehanteerde concepten en werkzaam gebleken interventies uit de psychodynamische theorie en praktijk geïntegreerd.

De training biedt een kennismaking met de theoretische achtergronden van DIT en de toepassing van het model in de klinische praktijk, met als belangrijke onderwerpen de therapeutische attitude, het tijdgelimiteerd werken, het formuleren van een psychodynamische diagnose en het op de persoonlijke situatie inzetten van psychodynamische interventies. 

Praktische informatie:

Data:                        15, 16 september 2021 en 27 januari 2022
Locatie:                   Golden Tulip Breda
Wij streven ernaar deze training klassikaal aan te bieden in Breda. Mochten de maatregelen dit niet toelaten, waardoor het niet mogelijk is klassikaal bij elkaar te komen, dan wordt de training online gegeven.
Trainers:                Kees Kooiman en Maaike Smits
Accreditatie:         Wordt aangevraagd bij de FGzPt, NVvP en NIP
Meer informatie en inschrijven:
https://www.deviersprongacademy.nl/trainingen/d-i-t-training/

Achtergrond informatie:

DIT werd in eerste instantie ontwikkeld voor de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen (ambulant, 16-sessiemodel). In Nederland wordt het model sinds enkele jaren toegepast als tijdgelimiteerde behandelingen in verscheidene formats en doelgroepen zoals cliënten met cluster C persoonlijkheidsstoornissen (ambulant, 40-sessiemodel; deeltijd en klinisch) of met somatisch onbegrepen lichamelijke klachten (deeltijd). De driedaagse training is bedoeld voor BIG-geregistreerde psychologen en psychiaters (en degenen die daartoe in opleiding zijn) die willen kennismaken met het model. Degenen die met het model daadwerkelijk ervaring willen opdoen en zich willen certificeren als DIT-therapeut volgen nog een supervisietraject en een vierde trainingsdag rond het afsluiten van de supervisie.

De training heeft een interactieve werkvorm waarin aan de hand van zelfstudie, plenaire lezingen en praktische oefeningen het model eigen kan worden gemaakt. De integratie van opgedane kennis en vaardigheden vanuit de training in de klinische praktijk wordt versterkt door spreiding van de trainingsdagen over enkele maanden en de mogelijkheid om middels tussentijdse, direct toepasbare praktijkoefeningen feedback te krijgen op uw persoonlijke competenties.

Let op! Deze training is opgedeeld in 2 delen (totaal 4 trainingsdagen):

Deel A (3 dagen):
Degenen die geïnteresseerd zijn (bijvoorbeeld systeemtherapeuten die werken in een DIT-team) kunnen alleen deel A volgen.
Data:
– Trainingsdag 1 en 2:  15, 16 september 021
– Trainingsdag 3: 27 januari 2022

Deel B (1 dag):
Degene die opgeleid willen worden tot DIT-therapeut volgen zowel deel A als B. Dag 4 betreft een verdiepings- en toetsdag.
Data:
– Trainingsdag 1 en 2:  15, 16 september 021
– Trainingsdag 3: 27 januari 20221
– Trainingsdag 4: vindt plaats ongeveer 12 maanden na trainingsdag 1 en 2 en zal, mede in samenhang met supervisie, nader bepaald worden.

Algemene opbouw trainingsdagen:

Tweedaagse basistraining na literatuurstudie
– basistraining wordt afgesloten met een DIT-casusbeschrijving (toets)
Derde trainingsdag, drie maanden na tweedaagse
– cursisten hebben in die drie maanden ervaring opgedaan (en vragen gekregen)
– derde trainingsdag start met een entreetoets (‘afscheidsbrief’) (toets)
Vierde trainingsdag, 12 maanden na tweedaagse
– cursisten hebben in die 12 maanden gesuperviseerde ervaring opgedaan in het doen van DIT voor cluster C persoonlijkheidsstoornissen (40 sessies)
– tijdens de vierde trainingsdag wordt m.b.v. een trainingsacteur (rol: cluster C persoonlijkheidsproblematiek al dan niet met depressieve en/of angstklachten) individueel rollenspellen gespeeld. Deze worden met video opgenomen en later beoordeeld (moet met positief resultaat worden afgesloten voor het DIT-certificaat).

Supervisie (40-sessie model voor patiënten met cluster C persoonlijkheidsstoornis):

start na tweedaagse basiscursus

minimaal twee complete therapieën onder drie-wekelijkse supervisie

minimaal 16 supervisie-uren

supervisies individueel: 45’; groep (max drie deelnemers): 90’

advies: starten binnen 6 mnd na basistraining en afsluiten binnen twee jaar.