Studiedag

De Commissie Wetenschap van de NVPP organiseert jaarlijks een studiedag. Op deze studiedag benaderen psychoanalytisch werkende professionals de klinische praktijk vanuit een specifieke theorie, met bijzondere aandacht voor actueel wetenschappelijk onderzoek. Verdieping en vernieuwing staan hierbij centraal, evenals interactie met het publiek. De dag wordt opgeluisterd door een spreker van buiten het vakgebied. Op voorgaande studiedagen waren dit bijvoorbeeld de schrijvers Connie Palmen, Franca Treur, Ursul de Geer, Adriaan van Dis en Arthur Japin, filmregisseur Frans Weisz en filosoof Paul van Tongeren. Zij hebben het publiek verrast en ontroerd met soms betoverende lezingen.

Enkele voorgaande thema’s waren: “Over angst en verlangen (2014),  Identiteit in beweging (2013), Verandering doet leven (2012), Spel en creativiteit (2011), het Onbewuste (2010), De rol van het verleden (2009), Over grenzen (2008).

De studiedag is bedoeld voor psychoanalytisch werkende professionals en zij die door het psychoanalytisch gedachtegoed geïnspireerd worden. Een speciaal welkom gaat uit naar opleidelingen en studenten.

Bijna 300 deelnemers hebben op 6 november 2015 de zeer geslaagde NVPP studiedag in de Rode Hoed bijgewoond. Het thema “Echt contact is niet de bedoeling” , de inleidingen van de sprekers en het gevarieerde programma leidden tot veel positieve reacties: het thema van de dag scoorde in de evaluaties een 8.3.

Van de hand van Marit van der Meulen verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nr. 1 2016) een verslag onder de titel “Nee, Griet, dat kunnen wij niet“. Sommige lezingen zullen eveneens ter publicatie aan dit tijdschrift worden aangeboden.

Een impressie van deze dag via een aantal foto’s:

Studiedag 2014

Ruim 250 deelnemers hebben op 7 november 2014 de zeer geslaagde NVPP studiedag in de Rode Hoed bijgewoond. Het thema “Over Angst en Verlangen” en de keuze van de sprekers leidde tot enthousiaste reacties: het thema van de dag scoorde in de evaluaties een 8.8.

Van de hand van Marit van der Meulen verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nr. 1 2015) een verslag onder de titel Na de zondeval

Paul Verhaeghe heeft zijn lezing ter beschikbaar gesteld (zie hieronder), van de andere voordrachten zijn de powerpoint presentaties te vinden.

studiedag 2014 lezing verhaeghe

PPT Glas Concepten van angst

PPT Verheugt Van wie is de angst

PPT Hamburger Het studentenbeven

PPT Philipszoon Ongrijpbare angst

PPT Vanheule Angst en Psychose

Een foto-impressie van de dag: