Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Het register Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

dakje
Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap ISTDP voor therapeuten zonder NVPP-opleiding

Klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters.
Via onderstaande vereisten

Toegang ISTDP opleiding
Psychotherapeuten, Psychiaters., Klinisch psychologen, Gezondheidszorgpsychologen, Definitieve toelating is ter beoordeling van de opleiders.

Opleiding: coregroeptraining

 • De drie jaar durende opleiding tot ISTDP therapeut bestaat uit een theorie en een praktijk gedeelte Het is een op de praktijk gerichte opleiding voor al diegenen die zich de methodiek eigen willen maken. Het theoretische deel is opgebouwd uit de presentatie van een aantal capita selecta en heeft tot doel om de cursist/supervisant kennis te laten maken met de belangrijkste theoretische en technische ISTDP begrippen en hoe deze worden toegepast.
 • Het praktijkgedeelte dient om de cursist/supervisant middels supervisie te leren de ISTDP- methode in de eigen therapeutische praktijk toe te passen de interventies op basis van een juiste diagnostiek te selecteren en correct toe te passen.
 • 5 keer 2 of 3 dagen per jaar (afhankelijk van de groepsgrootte)

Opleiding: intervisie
5 keer per jaar intervisie met de coregroepleden

Opleiding: Supervisie (groep)
5 keer per jaar gedurende de trainingsdagen, supervisie over op dvd opgenomen therapiesessies. Verdere training middels rollenspel en observatie

Opleiding: leertherapie
Geen, desgewenst kan hierover advies worden ingewonnen bij de opleiders

Opleiding: Aantal afgeronde behandelingen
5 gesuperviseerde therapieën

Continuering erkenning

 • Aantoonbare praktijkervaring heeft opgedaan in ISTDP
 • Deel heeft genomen aan een intervisiegroep
 • Eigen werk heeft ingebracht en besproken op de intervisiegroep (registreren met behulp van een logboek)
 • Een artikel geschreven of een presentatie gedaan over ISTDP strekt tot aanbeveling
 • Aantoonbaar gevolgd hebben van studiedagen ISTDP en/of Summerschool of congres IEDTA
 • Deelname aan congressen en studiedagen psychotherapie algemeen dmv deelnamecertificaten.
 • Aan de herregistratie zijn kosten verbonden, de eisen zullen indien nodig worden afgestemd op de herregistratie voor psychotherapeut.
Opleidingseisen ten behoeve van het registerlidmaatschap ISTDP voor therapeuten met (of in) NVPP-opleiding

Idem als boven

In uren uitgedrukt is de minimale investering die vereist wordt voor het registerlidmaatschap:

 • 120 uur theoretisch technisch onderwijs
 • 240 uur supervisie
 • 15 intervisiebijeenkomsten van 90 -120 minuten met inbreng van eigen materiaal minimaal 10 keer
Cursussen en technische seminars

Coregroeptrainingen worden bij minimaal 6 en maximaal 10 aanmeldingen georganiseerd in Bergen op Zoom
Bij voldoende belangstelling worden losse theorieblokken aangeboden

Supervisie/intervisie

Maken een integraal deel uit van de coregroep opleiding. Voor degene die niet de gehele coregroeptraining willen volgen worden bij voldoende belangstelling praktijkervaringsgroepen georganiseerd

Bij- en nascholing ISTDP

Jaarlijks zijn er studiedagen dan wel congressen of workshops in binnen en buitenland die georganiseerd worden door de Stichting ISTDP Nederland, ISTDP-International en de IEDTA Tweejaarlijks is er een internationaal congres (www.IEDTA.net) Er zijn meerdere bijscholingsactiviteiten, nationaal en internationaal

Registerlidmaatschappen ISTDP

coregroeplid
Is in opleiding tot ISTDP therapeut die voldoet aan bovengenoemde eisen.

ISTDP therapeut
Klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, die voldoen aan alle opleidingseisen en ISTDP zelf blijven uitvoeren.

Gecertificeerde ISTDP-opleiders/supervisoren zijn ervaren ISTDP-therapeuten, die als zodanig geregistreerd zijn in het register van de Stichting ISTDP Nederland, ISTDP International en/of in het opleidings/supervisorenregister van de IEDTA .

Voor info ten aanzien van het register: info@nvpp.nl of workshopistdp@gmail.com , info@istdp-nederland.nl