Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Online webinar over Corona en doodsangst

Op verzoek van de deelnemers aan het online webinar op 4 maart jl. wordt hierbij de toen gehouden PRESENTATIE beschikbaar gesteld, evenals een VRAGENLIJST waarnaar verwezen werd.

Corona en doodsangst in de psychodynamische psychotherapie

Wat leren we van deze pandemie?

Inleiding: Quin van Dam

De dreiging van het coronavirus brengt bij ons allen doodsangst teweeg: we vrezen te overlijden of een van onze naasten te verliezen. Deze angst voor de dood, die meestal op de achtergrond aanwezig is, komt door Covid-19 op de voorgrond te staan. De angst neemt nog meer toe als we geconfronteerd worden met coronagevallen in onze directe omgeving of met verhalen over eenzaam stervende patiënten op de IC.

Doodsangst stimuleert veel mensen om passende maatregelen te nemen, maar leidt soms tot ontkenning (‘ik behoor niet tot de risicogroep, dus het zal bij mij wel loslopen’), woedende protesten of tot vergaande complottheorieën. 

De coronapandemie raakt niet alleen ons, maar ook onze patiënten. Door ziekte of onverwacht overlijden van naasten, financiële en sociale onzekerheid en gedwongen afstand tot dierbaren voelen veel patiënten zich extra kwetsbaar en dreigen zij de grip op hun bestaan te verliezen.

Vinden zij in de psychoanalytische behandeling gehoor voor hun doodgerelateerde angsten? Zijn we als psychoanalytische psychotherapeuten voldoende geschoold om doodsangst te herkennen en de patiënt te helpen een nieuw perspectief te vinden?
Met dit webinar proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

  • Welke dilemma’s en mogelijkheden biedt onze psychodynamische psychotherapie tijdens deze coronacrisis?
  • Welke veranderingen zijn merkbaar in de thematiek?

De opzet van de avond is interactief, waarbij er na de inleidende presentatie van Quin van Dam ruimte is voor uitwisseling in aparte groepen aan de hand van casuïstiek. We sluiten af met een plenaire uitwisseling van ervaringen.

Graag nodigen we alle belangstellenden in het psychoanalytische gedachtegoed van harte uit om deel te nemen aan dit webinar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zoals eerder bij de ‘live’ psychoanalytische avonden voor belangstellenden ambiëren we niet alleen inhoudelijke deskundigheidsbevordering, maar is er zeker ook mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling.

NVPP-leden die het vorige webinar over dit onderwerp hebben gemist kunnen zich uiteraard ook hiervoor aanmelden.

Werkwijze: Bij het webinar wordt gewerkt met een betaalde AVG proof versie van Zoom. De link krijg je na inschrijving toegestuurd.