Categoriearchief: TFP

1 en 2 oktober 2019: Masterclass en supervisie door Eve Caligor

Nieuwe ontwikkelingen in psychodynamische psychotherapie: Behandeling van zelf- en interpersoonlijke functies

Op 1 & 2 oktober 2019

Master Class
door Eve Caligor, MD

De ‘core-business’ van psychodynamische psychotherapie

Op dinsdag 1 oktober 2019 presenteert GGZ Centraal, de bakermat van de Symphora Tapes, samen met TFP Nederland, International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP), de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een masterclass van Eve Caligor, hoogleraar psychiatrie bij Columbia University en psychoanalytisch psychotherapeut.
Zij is afkomstig uit de school van Otto Kernberg en zal de algemene klinische principes en de specifieke technieken behandelen die samen de psychodynamische therapie voor persoonlijkheidspathologie vormen. Dit behandelmodel – Transference Focused Psychotherapy (Extended) – is een hedendaagse evidence-based vorm van psychoanalytische psychotherapie.

De MasterClass zal plaatsvinden bij GGZ Centraal.

Voor wie?

Deze Master Class is interessant voor klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters en allen die daartoe in opleiding zijn, maar ook voor psychoanalytisch psychotherapeuten en psychoanalytici.

 

Supervisie transference focused psychotherapy
door Eve Caligor, MD

Op woensdag 2 oktober 2019 organiseert TFP Nederland een landelijke supervisiebijeenkomst bestemd voor de leden en voor klinisch psychologen, psychiaters en psychotherapeuten (i.o.) die TFP zijn opgeleid, zijn gesuperviseerd en minimaal 1 BPS/BPO patiënt met TFP behandelen Zij zijn hier van harte voor uitgenodigd.

De bijeenkomst vindt plaats op de RINO van 9.30 – 17.30, te Amsterdam.

MEER INFORMATIE

Psychoanalytische behandelingen en evidence

Een aantal leden heeft het bestuur verzocht hen te ondersteunen in het aanleveren van ‘evidence’ in hun contacten met verzekeraars en patiënten.

Het bestuur wil hieraan graag gehoor geven. Wij willen op onze website per register een overzicht geven van de werkzaamheid van de verschillende psychoanalytische deelbehandelingen, zodat deze informatie vrijelijk gebruikt kan worden door de leden. Onlangs heeft om te beginnen het register TFP een document opgesteld, dat inmiddels navolging heeft gekregen van het register DIT. We hopen dat de andere registers snel volgen.

Wist u dat:

TFP

-één van de Big Four psychotherapieën voor borderline problematiek is

-opgenomen is in de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen

-een evidence behandelingsvorm is

nieuwsgierig geworden lees meer…………

DIT

– een evidence behandelingsvorm is voor:

  • depressie en angststoornissen
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten

Meer weten? Klik hier

 

Januari 2016: 2-jarige opleiding TFP in Amsterdam

Transference Focused Psychotherapie (TFP) is een intensieve psychoanalytische psychotherapie voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen (o.a. borderline, narcistisch, vermijdend), waarvan de werkzaamheid zowel op symptoomniveau als op structureel niveau (persoonlijkheidsverandering in de richting van veiliger gehechtheid) is aangetoond. TFP voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, het kwaliteitscriterium van Zorg instituut Nederland voor behandeling volgens de richtlijn.

In deze opleiding leert men zowel het TFP-protocol toepassen, als – veel algemener toepasbaar – het hanteren van heftig affect in de overdracht en tegenoverdracht. Men leert contact leggen en een therapeutische relatie opbouwen met onveilig gehechte patiënten, die contact als onveilig beleven en het sterk afhouden. Dit is in elke specialistische behandelpraktijk bruikbaar.

Deze tweejarige TFP opleiding leidt op tot het niveau van het gewoon lidmaatschap van TFP Nederland en toegang tot het Register TFP-therapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP).

De Opleiding bestaat uit 4 semesters van elk een half jaar met per semester 10 bijeenkomsten van drie uur, eens per twee weken op woensdagavond vanaf eind januari 2016.

Het eerste semester gaat vooral over de psychoanalytische object-relatietheorie. Vanaf het tweede semester maakt een Technisch Seminar deel uit van de opleiding. Hierin wordt gebruik gemaakt van de Adherence and Competence evaluatie. In de loop van de opleiding voeren deelnemers een Structureel Interview uit en minimaal twee controlebehandelingen onder supervisie van de opleiders, beiden internationaal gecertificeerd. De opleiding wordt voorafgegaan door een informatie- en selectiegesprek.

De opleiding is toegankelijk voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (en zij die hiertoe in opleiding zijn).

De kosten voor de opleiding zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen voor twee jaar:  bij twaalf of meer deelnemers: € 3.250,– (€ 1625,– per jaar) en bij zes deelnemers: € 6.500,– (€ 3.250,– per jaar).

Aanmelding verloopt direct via de opleiders (draijerdelouw@hetnet.nl; j.vanmosel@planet.nl). Sluiting inschrijvingen: 10 januari 2016

Accreditatie is eerder verkregen bij de FGZPt, bij de NVvP, thans opnieuw aangevraagd, tevens bij het kwaliteitsregister NVP.

Nadere informatie over TFP: zie www.TFPNederland.com of www.istfp.org

Dr. N. Draijer, klinisch psycholoog – psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP, Amsterdam

Drs. J. van Mosel, klinisch psycholoog – psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP / NVPA, Leiden