Categoriearchief: DIT

14/15 maart 2018 Basiscursus Dynamische Interpersoonlijke Therapie

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijdgelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de kortdurende behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook erg geschikt voor de behandeling van patiënten met voornamelijk cluster C-persoonlijkheidspathologie, zij het ingezet over een langere tijdsspanne.

De methodiek is erg geschikt voor psychiaters en psychologen die in hun (algemene) praktijk op een gestructureerde manier psychodynamisch willen werken.

Op 14 en 15 maart 2018 en een nader te bepalen terugkomdag organiseert De Viersprong een incompany cursus DIT die tevens open staat voor collega’s buiten De Viersprong. De cursus plus twee gesuperviseerde DIT-behandelingen geven vervolgens de mogelijkheid je in te schrijven in het DIT-register.

De cursus is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (of daartoe in opleiding zijnde) die in hun opleiding een cursus psychoanalytische psychotherapie hebben gehad.

Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij de FGZP en de NVvP.

Docenten: Patrick Luyten en Kees Kooiman

Cursusdagen: 14 en 15 maart 2018 (terugkomdag nader te bepalen)

Tijd: 9:30 -17:00

Locatie: De Viersprong, Peter Vineloolaan 50, 4611 AN Bergen op Zoom

Kosten: € 300

 

Aanmelden: kees.kooiman@deviersprong.nl

 

 

Cursussen DIT 2018

BASISCURSUS DIT

De basisursus DIT wordt al enkele jaren in Nederland aangeboden. Naast de theoretische achtergrond van het model komen aan bod: het vaststellen van een behandelfocus (Interpersoonlijk Affectief Focus—IPAF), de interventies van de middenfase, en het werken aan het beëindigen van de therapie, o.a door het schrijven van een “good bye letter”. De cursus leidt, samen met supervisie over twee casus, tot het registerlidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGzPt, NVvP.

Eerstvolgende cursus: 4, 11, 18,25 april 2018. Totaal 30 uur.

Locatie: nog te bepalen (midden van het land).

Kosten: € 1050,00 inclusief syllabus en reader.

DIT voor SOLK

Een cursus DIT specifiek voor hulpverleners die met SOLK patiënten werken. Naast het formuleren van een focus,, wordt veel aandacht gegeven aan de specifieke kenmerken van deze patiëntenpopulatie. Verschillende vormen van re-attributie worden besproken. Accreditatie  bij FGzPt en NVvP wordt aangevraagd.

Eerstvolgende cursus wordt in-company aangeboden in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor externe belangstellenden.

Data: 11 januari, 1 februari, 1 en 22 maart 2018, van 16.00-20.00 uur (16 uur).

Kosten: € 525,00 inclusief syllabus en literatuur.

 

DIT IN DE GROEP

Een specialistische cursus  DIT in de groep. Naast de basisinterventies van DIT wordt aandacht gegeven aan de kenmerken van mentaliseren bevorderende groepstherapie: werken met een focus, fasering (in langer durende groepen), mentaliseren bevorderende technieken, mentaliseren over het groepsproces (groepsconflict, groepsfase, groepsproces).

Accreditatie bij FGzPt, NVvP, NVGP wordt aangevraagd.

Eerstvolgende cursus: 5, 12, 19, 26 september en 3 oktober 2018 (40 uur)

Locatie: nog te bepalen (midden van het land).

Kosten: € 1200,00.

 

Inlichtingen/ aanmeldingen: DITNederland@gmail.com.

Cursussen worden gegeven op voorwaarde dat er voldoende aanmeldingen zijn.