Categorie archief: Agenda

vrijdag 6 november 2020 NVPP studiedag over ontheemding

SAVE THE DATE

De crisis rondom het corona virus heeft een grote invloed op de psychotherapiepraktijk. Gelukkig zijn er mogelijkheden met beeldbellen en telefoon om de behandelingen te continueren, maar het is behelpen en vermoeiend. Ons werk speelt zich nog meer in een sociaal isolement af. Deze ongekende situatie heeft alle kenmerken van ontheemding: het verlies van het vertrouwde en het mentale werk dat gedaan moet worden om het gevoel van veiligheid terug te vinden en te behouden. Het is een ontheemding, die voor veel van onze patiënten echter een dagelijkse praktijk is. Stille ontheemding is het kenmerk van veel mensen, die in een vreemd land werken/wonen en hun moedertaal niet kunnen spreken, die in een andere cultuur leven dan hun ouders, van kinderen die onverwacht in een nieuw samengesteld gezin moeten opgroeien, die van een klein dorp naar de grote stad verhuizen. Telkens weer: het verlies van het vertrouwde en het moeizaam eigen maken van het nieuwe.
De studiedag van de NVPP op 6 november gaat niet over de corona-crisis, maar over de stille ontheemding: de onderbelichte lotgevallen in iemands levensgeschiedenis en de vaak onbegrepen bronnen van eenzaamheid en depressie. Veel aspecten van stille ontheemding zullen worden belicht door Alessandra Lemma, Rudi Vermote, Jos van Mosel en anderen.

 

15 april 2020: voorlichtings-ZOOM-avond over de opleiding

Nu het voorlopig niet mogelijk is een live voorlichtingsavond te organiseren, gaan we dat op woensdag 15 april a.s. via ZOOM doen, van 20.00 – 21.00 uur.

Inschrijving voor deze informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl Na aanmelding ontvang je een informatiepakket.

Vanuit de Opleidingscommissie zijn bij deze ZOOMavond aanwezig:

Dorien Philipszoon, voorzitter

Coralina Versteeg, Opleidingscoördinator

Lotje van Leeuwen, cursistenvertegenwoordiger

Ina Wolff, ambtelijk secretaris NVPP

Graag vertellen we je deze avond meer over de 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut die per september 2020 in Amsterdam van start gaat en gaan we uiteraard ook in op vragen die er zijn.

 

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Je wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen; bij voldoende belangstelling is er ook een differentiatie richting K&J behandelingen mogelijk.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2020

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

17 april 2020: introductiecursus ISTDP

Overweeg je, of heb je je al opgegeven om de opleiding tot ISTDP-therapeut te gaan volgen, de zgn. coregroeptraining, dan is deze dag bedoeld als nadere kennismaking met de methode, om meer informatie te krijgen over de opleiding en om alvast kennis te maken met de andere coregroepleden die in september starten.

Maar ook als je meer wilt weten over wat ISTDP/IKDP voor behandelmethode is en zicht te krijgen voor welke patiënten deze methode toepasbaar is, is dit bij uitstek een geschikte dag om hierover meer te weten te komen.

Meer informatie over deze introductiecursus: Folder Introductiecursus ISTDP 17-04-2020

Cursussen DIT 2018

BASISCURSUS DIT

De basisursus DIT wordt al enkele jaren in Nederland aangeboden. Naast de theoretische achtergrond van het model komen aan bod: het vaststellen van een behandelfocus (Interpersoonlijk Affectief Focus—IPAF), de interventies van de middenfase, en het werken aan het beëindigen van de therapie, o.a door het schrijven van een “good bye letter”. De cursus leidt, samen met supervisie over twee casus, tot het registerlidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGzPt, NVvP.

Eerstvolgende cursus: 4, 11, 18,25 april 2018. Totaal 30 uur.

Locatie: nog te bepalen (midden van het land).

Kosten: € 1050,00 inclusief syllabus en reader.

DIT voor SOLK

Een cursus DIT specifiek voor hulpverleners die met SOLK patiënten werken. Naast het formuleren van een focus,, wordt veel aandacht gegeven aan de specifieke kenmerken van deze patiëntenpopulatie. Verschillende vormen van re-attributie worden besproken. Accreditatie  bij FGzPt en NVvP wordt aangevraagd.

Eerstvolgende cursus wordt in-company aangeboden in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Er zijn enkele plaatsen beschikbaar voor externe belangstellenden.

Data: 11 januari, 1 februari, 1 en 22 maart 2018, van 16.00-20.00 uur (16 uur).

Kosten: € 525,00 inclusief syllabus en literatuur.

 

DIT IN DE GROEP

Een specialistische cursus  DIT in de groep. Naast de basisinterventies van DIT wordt aandacht gegeven aan de kenmerken van mentaliseren bevorderende groepstherapie: werken met een focus, fasering (in langer durende groepen), mentaliseren bevorderende technieken, mentaliseren over het groepsproces (groepsconflict, groepsfase, groepsproces).

Accreditatie bij FGzPt, NVvP, NVGP wordt aangevraagd.

Eerstvolgende cursus: 5, 12, 19, 26 september en 3 oktober 2018 (40 uur)

Locatie: nog te bepalen (midden van het land).

Kosten: € 1200,00.

 

Inlichtingen/ aanmeldingen: DITNederland@gmail.com.

Cursussen worden gegeven op voorwaarde dat er voldoende aanmeldingen zijn.

17 december 2016: studiedag Nederlandse Psychoanalytische Vereniging

Leden en kandidaat-leden van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan onze jaarlijkse studiedag in december onder de nieuwe vlag. Gastspreker is dr. David Bell, G-B. Het ochtendprogramma zal bestaan uit zijn lezing, voorafgegaan door een inleiding. Het middagprogramma wordt gevormd door een aantal parallelle seminars waarin van gedachten gewisseld kan worden over klinisch proces. Doel van de dag is het bevorderen van het klinisch denken en gelegenheid bieden tot uitwisseling te
komen met collegae over klinisch werken. De dag wordt afgesloten met een diner en dans.

P R O G R A M M A
10.30 uur Inloop met koffie
11.00 uur Inleiding en voordracht door David Bell
13.00 uur Lunch
14.00 uur Parallelle klinische seminars, eerste ronde van 2 uur
16.00 uur Thee
16.15 uur Parallelle klinische seminars, tweede ronde van 1,5 uur
18.30 uur Aperitief in het Hilton
19.30-23.00 uur Diner en dansen in het restaurant van het Hilton

Locatie studiedag: Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam
Locatie diner en feest: Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

Gegevens over aanmelding en inschrijving seminars volgen.