Categoriearchief: Actueel

Donderdag 4 maart 2021: Webinar voor alle belangstellenden in het psychoanalytische gedachtegoed over Corona en doodsangst in de psychodynamische psychotherapie

Corona en doodsangst in de psychodynamische psychotherapie

Wat leren we van deze pandemie?

Datum: donderdag 4 maart van 20.00 – 21.15 uur online webinar.

Inleiding: Quin van Dam

De dreiging van het coronavirus brengt bij ons allen doodsangst teweeg: we vrezen te overlijden of een van onze naasten te verliezen. Deze angst voor de dood, die meestal op de achtergrond aanwezig is, komt door Covid-19 op de voorgrond te staan. De angst neemt nog meer toe als we geconfronteerd worden met coronagevallen in onze directe omgeving of met verhalen over eenzaam stervende patiënten op de IC.

Doodsangst stimuleert veel mensen om passende maatregelen te nemen, maar leidt soms tot ontkenning (‘ik behoor niet tot de risicogroep, dus het zal bij mij wel loslopen’), woedende protesten of tot vergaande complottheorieën. 

De coronapandemie raakt niet alleen ons, maar ook onze patiënten. Door ziekte of onverwacht overlijden van naasten, financiële en sociale onzekerheid en gedwongen afstand tot dierbaren voelen veel patiënten zich extra kwetsbaar en dreigen zij de grip op hun bestaan te verliezen.

Vinden zij in de psychoanalytische behandeling gehoor voor hun doodgerelateerde angsten? Zijn we als psychoanalytische psychotherapeuten voldoende geschoold om doodsangst te herkennen en de patiënt te helpen een nieuw perspectief te vinden?

Met dit webinar proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

 • Welke mogelijkheden biedt onze psychodynamische psychotherapie tijdens deze coronacrisis?
 • Welke veranderingen zijn merkbaar in de thematiek?

De opzet van de avond is interactief, waarbij er na de inleidende presentatie van Quin van Dam ruimte is voor uitwisseling in aparte groepen aan de hand van casuïstiek. We sluiten af met een plenaire uitwisseling van ervaringen.

Graag nodigen we alle belangstellenden in het psychoanalytische gedachtegoed van harte uit om deel te nemen aan dit webinar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Zoals eerder bij de ‘live’ psychoanalytische avonden voor belangstellenden ambiëren we niet alleen inhoudelijke deskundigheidsbevordering, maar is er zeker ook mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling.

NVPP-leden die het vorige webinar over dit onderwerp hebben gemist kunnen zich uiteraard ook hiervoor aanmelden.

Werkwijze: Bij het webinar wordt gewerkt met een betaalde AVG proof versie van Zoom. De link krijg je na inschrijving toegestuurd.

Aanmelding: via info@nvpp.nl

Januari 2022: verkorte NVPP opleiding van start

Voor degenen die eerder de PT/PS (vanaf 2006 tot 2021) aan de RINO Amsterdam hebben afgerond en op grond hiervan in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling van het reguliere opleidingsprogramma.

De (verkorte) opleiding bestaat uit:

 1. Technisch Theoretische cursus
 • Technisch Seminar 2 jaar: 70 bijeenkomsten van 5 kwartier.

  Hierin presenteren deelnemers een behandeling in de groep, inclusief het afnemen van een indicatie onderzoek. Afhankelijk van de omvang van de groep zullen er twee TS groepen van start gaan.

 • Practicum Indicatiestelling: 10 bijeenkomsten van 2 uur inclusief theorie over intake en indicatiestelling: 20 uur

 • Theoretische Cursus: 28 bijeenkomsten van 2 uur
  • Psychoanalytische theorievorming  10 uur
  • Seksualiteit, Gender  10 uur
  • Perversies   6 uur
  • Psychosomatiek en Somatoforme stoornissen   6 uur
  • De diverse persoonlijkheidsorganisaties   8 uur
  • Het proces in een psychoanalytische psychotherapie met een open einde  10 uur
  • Termineren  6 uur
  • Dromen (1 cursusdag)
 • Het eerste jaar omvat drie uur per week (35 bijeenkomsten per jaar)
 • Het grootste deel van het tweede jaar 5 kwartier per week (35 bijeenkomsten per jaar)
 1. Supervisies
 • 125 supervisiesessies over tenminste 5 psychoanalytische behandelingen bij tenminste 3 door de NVPP erkende supervisoren. In ieder geval 2 supervisiereeksen moeten een looptijd van minimaal 2 jaar bij dezelfde supervisor hebben. Voor max. 50 supervisiesessies (en max. 200 gesuperviseerde therapiesessies) kan vrijstelling worden aangevraagd op grond van eerdere (psychoanalytische) supervisies tijdens de PT opleiding, mits er sprake is van een erkend supervisor.
 1. Leertherapie
 • Parallel aan het begin van de eerste opleidingstherapieën onder supervisie start je een psychoanalytische leertherapie van minstens 2 keer per week gedurende minimaal een jaar bij een door de NVPP erkende psychoanalytisch leertherapeut.  Vrijstelling voor deze verplichte leertherapie is alleen mogelijk als je tijdens de PT-opleiding een psychoanalytische leertherapie van minimaal dezelfde frequentie en duur hebt gevolgd (of volgt) bij een psychoanalytisch psychotherapeut of een psychoanalyticus

Volledig programma Verkorte NVPP opleiding 2021-2022

Toelatingsprocedure

Belangstellenden worden verzocht zich vóór 1 mei 2021 te melden bij het secretariaat van de NVPP info@nvpp.nl en een motivatiebrief en CV aan te leveren.

Na aanmelding vindt een kennismakingsgesprek met de Toelatingscommissie plaats, leidend tot een opleidingsadvies op maat.

 • De kosten voor het cursorisch deel van de opleiding, exclusief supervisies en leertherapie, zijn rond de 4500 euro.
 • Cursus avond is de dinsdagavond en vindt plaats op het Olympiaplein 2-4

 

17 maart 2021: online voorlichtingsavond over de opleiding psychoanalytische psychotherapie in Amsterdam

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2021 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding in de psychoanalytische psychotherapie van start gaan.

In verband hiermee vindt op woensdag 17 maart 2021 een voorlichtingsavond plaats. Deze zal online plaatsvinden.

PROGRAMMA:

20.00 uur         Introductie a.h.v. filmfragment, door  Coralina Versteeg, lid van de Opleidingscommissie

20.10 uur         de specialistische opleiding psychoanalytische psychotherapie; Dorien Philipszoon, voorzitter van de Opleidingscommissie, geeft informatie over:

–             de NVPP

–             de opleiding en het opleidingscurriculum

–             de kinder- en jeugd specialisatie

20.25 uur         Gelegenheid tot het stellen van vragen

20.35 uur         Ervaringen van opleidingskandidaten: interviews door Frans Schalkwijk

21.00 uur          Laatste vragen en afsluiting

Inschrijving voor deze informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open voor degenen die een relevante BIG-registratie hebben: psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen.

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding, ervaring en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2021

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond (18.30 – 21.30 uur)

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Nieuw verschenen artikel: Het kernconflict in de affectfobietherapie. Een routekaart voor de behandeling.

door Quin van Dam

Samenvatting

Aan de hand van klinische illustraties toon ik hoe het psychodynamisch werkmodel van de Affectfobietherapie (AFT) therapeuten helpt om de klinische data uit de intake te ordenen en een behandelplan op te stellen. Met behulp van de conflict- en personendriehoek van Malan brengt de behandelaar in kaart welke intra- en interpersoonlijke kernconflicten bepalend zijn in de problematiek van de patiënt, hoe deze samenhangen met diens geschiedenis en herhaald worden in huidige relaties – ook die met de therapeut. Daarmee biedt het AFT-werkmodel niet alleen een aanvulling op de DSM 5-diagnose, maar ook een heldere route voor de behandeling. De kernconflicten worden besproken met de patiënt, om zo te bepalen of de hypothesen kloppen en de behandeling op koers ligt. PsyXpert-nr3-2020_Artikel_Het kernconflict in de Affectfobietherapie

Bericht van de studiedagcommissie NVPP

Vrijdag 6 november 2020: onder normale omstandigheden had op deze dag de NVPP studiedag in het Compagnietheater plaatsgevonden.

Vanwege alle beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus heeft de studiedagcommissie in samenspraak met het bestuur van de NVPP besloten deze studiedag niet door te laten gaan.

De studiedagcommissie van de NVPP heeft wel enkele belangrijke mededelingen voor u, die u via de volgende link kunt bekijken:
https://us02web.zoom.us/rec/share/H0aUcSoCmN-6YlprLg0TiSaFmBzzBX8XBocsOorySdt8WuA9S9U5sS09x-xP6jY5.XroYQfFqo-Sa0OWM 
niet vergeten om het wachtwoord in te vullen (met copy/paste) Passcode: Bw5GK^u5

Wij hopen van harte, dat we elkaar op vrijdag 5 november 2021 weer zullen ontmoeten op de studiedag in het Compagnie Theater in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

De studiedagcommissie van de NVPP

Willem Heuves
Juud Jonckheer (voorzitter)
Ingrid de Kleine
Nina Silvester
Allette Zoethout

Programma Psychoanalyse & Film

Een maandelijkse filmreeks met thema, inleiding door een deskundige en een nagesprek. Een initiatief van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV), in samenwerking met het Louis Hartlooper Complex (Utrecht), Lumière (Maastricht), Ketelhuis (Amsterdam) en Lux (Nijmegen). Het thema van de komende reeks is Goedheid. Voor verdere informatie, zie het Programma Psychoanalyse&Film najaar 2020

Vrijdag 4 december 2020: A day of teaching with … Nancy McWilliams

SAVE THE DATE

Vrijdag 4 december 2020

UPC KU Leuven campus Kortenberg

A day of teaching with… Nancy McWilliams.

Psychoanalytic diagnosis and its implications for treatment

De VVPT organiseert haar derde day of teaching waarin een spreker de ruimte krijgt om ons gedurende een volledige dag kennis te laten maken met zijn of haar werk. Het wordt weer een erg klinische dag met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk van de psychoanalytisch psychotherapeut.

We zijn erg fier dat we er in zijn geslaagd om dr. Nancy McWilliams naar Vlaanderen te halen, een van de leading ladies van de psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie. Zij specialiseerde zich in psychoanalytische psychotherapie en supervisie, de relatie tussen diagnose en behandeling, alternatieven voor DSM en ICD diagnostische conventies, de toepassing van psychoanalytische inzichten bij het begrijpen van de problemen van diverse klinische populaties, en nog heel wat andere thema’s. Velen zullen haar kennen van haar prijswinnende boeken als Psychoanalytic Diagnosis. Second Edition. Understanding Personality Structuren in the Clinical Process dat in heel wat opleidingsmiddens uitvoerig wordt gebruikt, en ook van het recente Psychodynamic Diagnostich Manual. Second Edition. PDM-2.

Wij hebben haar uitgenodigd om vooral te komen spreken over haar visie op psychoanalytische diagnose en case formulation, waarbij de klemtoon ligt op het belang van individuele verschillen vanuit meerdere invalshoeken (temperament, gehechtheidsstijl, defensies, affectieve patronen, onderliggende cognities, zelfwaardering, niveaus van ernst van persoonlijkheidspathologie, enzovoort). En om daarbij vooral de nadruk te leggen op implicaties voor behandeling en klinische voorbeelden.

——-

Noot:

In geval de maatregelen rond Covid-19 niet zouden toelaten om de studiedag live te laten doorgaan, bekijken we andere mogelijkheden zoals een webinar of verplaatsing naar een latere datum. We houden u op de hoogte.

Geannuleerd: vrijdag 6 november 2020 NVPP studiedag over ontheemding

Tot grote teleurstelling en met pijn in het hart heeft de studiedagcommissie van de NVPP in goed overleg met het bestuur besloten om de studiedag van 6 november 2020 niet door te laten gaan. Door de onvoorspelbaarheid van de corona crisis kan een studiedag zoals de deelnemers die gewend zijn niet worden gegarandeerd. Daarom zal de studiedag worden uitgesteld naar 5 november 2021. We hopen elkaar dan weer op vertrouwde wijze te kunnen ontmoeten.

 

Tips voor online behandelen

In verband met de maatregelen m.b.t. het Corona virus is het helaas op dit moment niet meer mogelijk onze patiënten/cliënten live te zien. Veel collega’s zijn inmiddels overgestapt op online behandelingen, waardoor de therapeutische relatie niet stopt en de psychotherapie toch kan doorgaan.

Binnen het bestuur van de NVPP verzamelden we enkele tips en adviezen, die we graag langs deze weg delen. We zien e-therapie bij psychoanalytische psychotherapie niet als volledige, volwaardige vervanging voor live contact, maar wellicht helpt het ons om het zo goed mogelijk te laten werken – als de situatie ons noopt om online te moeten werken met onze cliënten.

Tips voor online behandelen:

 1. Zorg dat je zelf vertrouwd raakt met het programma wat je gebruikt door het een paar keer uit te testen.
 2. Gebruik alleen een beveiligd programma. Diverse vakverenigingen geven daarover advies (zoals de LVVP, NVP).
 3. Houd rekening met technische opstarttijd met je cliënten. Ze hebben wellicht wat begeleiding nodig dus zorg er ook voor dat je een telefoonnummer bij de hand hebt.
 4. Ga op ooghoogte van je camera zitten en zorg dat je hele hoofd en bovendeel van je romp in beeld is. Dit kijkt het meest natuurlijk.
 5. Ga comfortabel zitten, bij voorkeur in de stoel waarin je ook je normale sessies doet. Ontspan en probeer bewust in je therapiemodus te komen (is niet hetzelfde als een vergadermodus).
 6. Check je achtergrond en zorg dat deze neutraal is. Let ook op storend lichtinval. Zet eventueel een object op de achtergrond (bloemen, kunst). Sommige beeldbelprogramma’s hebben de optie om de achtergrond te vervagen zodat het minder afleidt.
 7. De techniek roept meer afstandelijkheid en rationaliteit op. Pas je gesprekstechnieken aan om dat meer te overbruggen dan je gewoonlijk zou doen. Bijv: explicieter nonverbaal en verbale empathie tonen. Vaker gevoelsreflecties geven. Benoem de nonverbale emotionele expressie van je client, dat helpt om het contact dichterbij te halen (“ik zie dat je wegkijkt, ik hoor dat je stem breekt” etc.). Maak gebruik van mentaliseren bevorderende interventies om het gemis aan informatie wat je in live contact opvangt op therapeutische wijze te compenseren (en er je voordeel mee te doen).
 8. Evalueer hoe het is om online te praten met elkaar en ben transparant over hoe jij dit ervaart.
 9. Voor groepen: maak aanvullende groepsafspraken met je cliënten (zie hieronder).

 

Aanvullende afspraken voor clienten in online behandelgroepen.

NB Deze zijn afgestemd op het werken in Zoom, dus moeten aangepast worden als je een ander programma gebruikt.

Deel deze afspraken voor de sessie start met alle groepsdeelnemers en neem ze even mondeling door.

Online gespreksregels:

 • Neem plaats in een ruimte waar je gedurende de sessie niet gestoord kan worden, en niet hoorbaar bent voor anderen.
 • Gebruik bij voorkeur oortjes met een microfoon.
 • Gebruik ‘galleryview’ voor een groepsgesprek, en ‘speakerview’ voor presentaties door 1 persoon (rechtsboven).
 • Blijf met je gezicht gericht naar de camera zodat iedereen je altijd kan zien. Probeer je camera op ooghoogte te zetten, en je gezicht ongeveer even groot als die van de anderen.
 • Beweeg niet teveel.
 • Als er achtergrond geluid is, klik dan even op ‘mute” (rechtsboven).
 • Uit je zichtbaar non-verbaal als je iets wilt bevestigen of ontkrachten (omdat anders iedere “hum hum” de spreker onderbreekt).
 • Wil je iets zeggen, maar kom je er niet tussen: steek je hand op. De gespreksleiders geven je dan het woord.
 • Wil je iets vragen tijdens een presentatie: klik dan op “reactions” en klik op het handje.
 • Niet roken, eten of weglopen tijdens de sessie. Telefoons op niet storen.

 

Geannuleerd: psychoanalytische avond over Dali en Freud

In verband met de aangescherpte maatregelen m.b.t. het Coronoavirus komt de voor 2 april  2020 geplande psychoanalytische avond te vervallen.

 

Op donderdag 2 april a.s. organiseert de NVPP een psychoanalytische avond, die zowel voor leden als belangstellende niet-leden openstaat.

Thijs de Wolf zal ons deze avond meenemen naar het bezoek van Dali aan Freud. Het was vooral Dali die een intense discussie met Freud over het narcisme voor ogen had. Dit naar aanleiding van zijn schilderij over de wedergeboorte van Narcissus. Overigens had Dali ook een intensief contact met Lacan. Het zal 2 april gaan over Dali, Freud, Lacan, de Spiegel, Narcisme, Object- en Ego-gerichte libido.

We hopen je op 2 april welkom te kunnen heten. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze avond.

Locatie: Olympiaplein 4 te Amsterdam

Inloop vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 uur.

I.v.m. een aantal praktische zaken graag van tevoren opgeven via info@nvpp.nl