Inschrijving voor NVPP studiedag 2 november 2018

Onder de titel Unlimited! Psychoanalytische Psychotherapie Anno Nu vindt op vrijdag 2 november 2018 de jaarlijkse studiedag van de NVPP plaats.

Sprekers dit jaar zijn Willem Heuves, Ariëtte van Reekum, Ans van Blokland, Marina Luymes, Stephan Sanders, Muriel Vermeulen en Lutgarde Vanvuchelen.

Meer informatie is te vinden in Folder Studiedag NVPP 2018 – Unlimited!en via het formulier hieronder kunt u zich digitaal aanmelden.

Accreditatie is verleend door de FGzPT (4 punten), het Kwaliteitsregister Psychotherapie (4 punten) en de NVvP (5 punten).

Aanmeldformulier studiedag 2 november 2018


De totale kosten dient u over te maken op rekeningnummer NL 23 SNSB 0937 016 349, BIC: SNSBNL2A, t.n.v. Stichting Wetenschappelijke Activiteiten te Utrecht, onder vermelding van “studiedag 2018” en/of “diner”.

Meer actuele berichten