Januari 2016: 2-jarige opleiding TFP in Amsterdam

Transference Focused Psychotherapie (TFP) is een intensieve psychoanalytische psychotherapie voor ernstige persoonlijkheidsstoornissen (o.a. borderline, narcistisch, vermijdend), waarvan de werkzaamheid zowel op symptoomniveau als op structureel niveau (persoonlijkheidsverandering in de richting van veiliger gehechtheid) is aangetoond. TFP voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’, het kwaliteitscriterium van Zorg instituut Nederland voor behandeling volgens de richtlijn.

In deze opleiding leert men zowel het TFP-protocol toepassen, als – veel algemener toepasbaar – het hanteren van heftig affect in de overdracht en tegenoverdracht. Men leert contact leggen en een therapeutische relatie opbouwen met onveilig gehechte patiënten, die contact als onveilig beleven en het sterk afhouden. Dit is in elke specialistische behandelpraktijk bruikbaar.

Deze tweejarige TFP opleiding leidt op tot het niveau van het gewoon lidmaatschap van TFP Nederland en toegang tot het Register TFP-therapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP).

De Opleiding bestaat uit 4 semesters van elk een half jaar met per semester 10 bijeenkomsten van drie uur, eens per twee weken op woensdagavond vanaf eind januari 2016.

Het eerste semester gaat vooral over de psychoanalytische object-relatietheorie. Vanaf het tweede semester maakt een Technisch Seminar deel uit van de opleiding. Hierin wordt gebruik gemaakt van de Adherence and Competence evaluatie. In de loop van de opleiding voeren deelnemers een Structureel Interview uit en minimaal twee controlebehandelingen onder supervisie van de opleiders, beiden internationaal gecertificeerd. De opleiding wordt voorafgegaan door een informatie- en selectiegesprek.

De opleiding is toegankelijk voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (en zij die hiertoe in opleiding zijn).

De kosten voor de opleiding zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen voor twee jaar:  bij twaalf of meer deelnemers: € 3.250,– (€ 1625,– per jaar) en bij zes deelnemers: € 6.500,– (€ 3.250,– per jaar).

Aanmelding verloopt direct via de opleiders (draijerdelouw@hetnet.nl; j.vanmosel@planet.nl). Sluiting inschrijvingen: 10 januari 2016

Accreditatie is eerder verkregen bij de FGZPt, bij de NVvP, thans opnieuw aangevraagd, tevens bij het kwaliteitsregister NVP.

Nadere informatie over TFP: zie www.TFPNederland.com of www.istfp.org

Dr. N. Draijer, klinisch psycholoog – psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP, Amsterdam

Drs. J. van Mosel, klinisch psycholoog – psychotherapeut, opleider en supervisor NVPP / NVPA, Leiden