Lidmaatschap

De NVPP kent gewone leden, registerleden, aspirant- en belangstellende leden. Een nadere uitwerking van de toelatingscriteria is in het toelatingsreglement 2019  te vinden.

De jaarlijkse contributie bedraagt in 2021:

– voor gewone leden en en registerleden: 200 euro

– voor aspirant-leden: 145 euro

– voor belangstellende leden: 135 euro

Daarnaast is voor alle leden (behalve voor de registerleden) een collectief abonnement van kracht op het Tijdschrift voor Psychoanalyse en haar toepassingen. De kosten hiervan zijn 78,45 euro per jaar. Registerleden zijn niet verplicht dit abonnement af te nemen, maar desgewenst is die mogelijkheid er wel.

Registerleden die al NVPP-lid zijn betalen slechts één keer contributie.

Voor leden tussen de 65 en 70 jaar is op verzoek een gereduceerd contributiebedrag mogelijk: men betaalt dan slechts 25% van het reguliere tarief. Leden van 70 jaar en ouder kunnen desgewenst vrijgesteld worden van contributiebetaling.

De procedure om lid te worden is eveneens te vinden in: toelatingsreglement 2019 Degenen die een aanvraag voor het gewoon lidmaatschap indienen en niet bij de NVPP zijn opgeleid, ontvangen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een lid van de Toelatingscommissie. De kosten van deze procedure zijn 175 euro. Een aanvraag voor het gewoon, aspirant of belangstellend lidmaatschap kan worden gedaan met behulp van aanvraagformulieren lidmaatschap.

De opleidingseisen voor het register lidmaatschap, alsmede een aanvraagformulier, zijn bij het betreffende register te vinden. Zie Behandelvormen.