De ontstaansgeschiedenis

Op 19 april 1979 werd de NVPP opgericht door leden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) en het Nederlands Psychoanalytisch Genootschap (NPG). Het doel was, en is nog steeds, de psychoanalytische psychotherapie verder te ontwikkelen, een plek te geven binnen de specialismen en haar belangen te behartigen. Op verschillende terreinen werken de verenigingen samen.

Tot op heden heeft de NVPP zich vooral op individuele analytische psychotherapie gericht.

Vrijwel vanaf haar oprichting organiseert de NVPP haar eigen vierjarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Inmiddels wordt deze voor een deel samen met de NVPA georganiseerd.

Daarnaast vinden er in samenwerking met de NVPA en het NPG wetenschappelijke avonden plaats.

Sinds 2011 is er een samenwerking tot stand gekomen met (de beoefenaars van) diverse specifieke vormen van psychodynamische therapie. Het psychoanalytisch referentie kader is daarbij de bindende factor. Om deze behandelvormen een overkoepelend huis te kunnen bieden, zijn registers ingesteld.