Bestuur en commissies

Het bestuur van de NVPP wordt gevormd door:


P.M.H. Wijts, voorzitter
T.L.A. Verbeek
Mw. M.C.A. van Wandelen,  secretaris
Mw. G.S. Kuipers
Mw. K. Amouyal, penningmeester

Mw. C.W.M. van de Veer

 

Het bestuur wordt in haar taken (zowel administratief als beleidsmatig) ondersteund door mw. C.A. Wolff-Pak

De diverse bestuurscommissies zijn als volgt samengesteld:

Opleidingscommissie Amsterdam:

Mw. H.D. Philipszoon, voorzitter

Mw. Y. van Wieren, secretaris

Mw. D.D. Allard, mentor

Mw. C. Versteeg, Opleidingscoördinator

J. van Mosel

Mw. L. van Leeuwen, cursistenvertegenwoordiger

Opleidingscommissie Groningen:

Mw. M. Hoxe, voorzitter

Mw. M.A. den Hollander-Meersma, secretaris

Mw. H. Mülder

Mw. S. Buma, mentor

Opleidingscommissie Eindhoven:

P. Wijts, voorzitter

Mw. M. Withagen, secretaris

A.M. den Hollander, mentor

Toelatingscommissie:

C.G. Kooiman, voorzitter

W.H.M. van Lieshout

J.A.A.M. van de Sande

Supervisorenopleidingscommissie

Dr. M.H.M. de Wolf

B.T. Jonkers

H.J. Minkema

Mw. M.C.A. van Wandelen

Commissie erkenning leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut

Mw. R. Feigenbaum, voorzitter

A.M. den Hollander,secretaris

Mw. M.C.A. van Wandelen

Commissie wetenschap

Mw. A.J. van Broekhuyzen, voorzitter

Mw. J. Jonckheer

Mw. M. van Daalen

Registercommissie

Mw. M. Hendriksen, voorzitter

Dr. G. Delfstra

C.G. Kooiman

Commissie van beroep

J. Voorhoeve, voorzitter

Mw. A. van Blokland, secretaris

Mw.Mr. F. Hoogendijk, lid-jurist

Mw. M. Hoxe, plaatsvervangend lid