Bestuur en commissies

Het bestuur van de NVPP wordt gevormd door:


P.M.H. Wijts, voorzitter

Mw. K. Amouyal, penningmeester

Mw. G.S. Kuipers

Mw. C. van der Veer

Mw. M.D.Planjer, secretaris a.i.

Mw. M.J. Gorlee

Het bestuur wordt in haar taken (zowel administratief als beleidsmatig) ondersteund door mw. C.A. Wolff-Pak

De diverse bestuurscommissies zijn als volgt samengesteld:

Opleidingscommissie Amsterdam:

Mw. H.D. Philipszoon, voorzitter

Mw. K. Maessen, mentor

Mw. C. Versteeg, Opleidingscoördinator

J. van Mosel

P. de Koningh, mentor verkorte opleiding

Mw. L. van Leeuwen, cursistenvertegenwoordiger

Opleidingscommissie Groningen:

Mw. S. Buma, voorzitter

Mw. M.A. den Hollander-Meersma, secretaris

Mw. H. Mülder

Toelatingscommissie:

C.G. Kooiman, voorzitter

Mw. L.M. Dil

Mw. M. Hendriksen

Supervisorenopleidingscommissie

Dr. M.H.M. de Wolf

H.J. Minkema

Mw. M.C.A. van Wandelen

Commissie erkenning psychoanalytisch leertherapeut

A.M. den Hollander, voorzitter

Mw. M.E. van der Valk-Metz, secretaris

Mw. M.C.A. van Wandelen

Studiedagcommissie

W. Heuves

Mw. J. Jonckheer

Mw. I. de Kleine

Mw. N. Silvester

Mw. A. Zoethout

Registercommissie

C.G. Kooiman, voorzitter

Mw. M.D. Planjer

Commissie van beroep

Mw. A. van Blokland, voorzitter

Mw. E. Vendysova Bakalarova, secretaris

Mw.Mr. F. Hoogendijk, lid-jurist

Mw. L.M.E. Vanvuchelen, plaatsvervangend lid