Bestuur en commissies

Het bestuur van de NVPP wordt gevormd door:


P.M.H. Wijts, voorzitter

Mw. M.C.A. van Wandelen,  secretaris

Mw. K. Amouyal, penningmeester

Mw. G.S. Kuipers

Mw. C. van der Veer

Mw. M.D.Planjer

Mw. M.J. Gorlee

Het bestuur wordt in haar taken (zowel administratief als beleidsmatig) ondersteund door mw. C.A. Wolff-Pak

De diverse bestuurscommissies zijn als volgt samengesteld:

Opleidingscommissie Amsterdam:

Mw. H.D. Philipszoon, voorzitter

Mw. Y. van Wieren, secretaris

Mw. K. Maessen, mentor

Mw. C. Versteeg, Opleidingscoördinator

J. van Mosel

P. de Koningh, mentor verkorte opleiding

Mw. L. van Leeuwen, cursistenvertegenwoordiger

Opleidingscommissie Groningen:

Mw. M. Hoxe, voorzitter

Mw. M.A. den Hollander-Meersma, secretaris

Mw. H. Mülder

Mw. S. Buma, mentor

Opleidingscommissie Eindhoven:

P. Wijts, voorzitter

Mw. M. Withagen, secretaris

A.M. den Hollander, mentor

Toelatingscommissie:

C.G. Kooiman, voorzitter

W.H.M. van Lieshout

J.A.A.M. van de Sande

Supervisorenopleidingscommissie

Dr. M.H.M. de Wolf

B.T. Jonkers

H.J. Minkema

Mw. M.C.A. van Wandelen

Commissie erkenning leeranalyticus/psychoanalytisch leertherapeut

Mw. R. Feigenbaum, voorzitter

A.M. den Hollander,secretaris

Mw. M.C.A. van Wandelen

Commissie wetenschap

W. Heuves

Mw. J. Jonckheer

Mw. M. van Daalen

Mw. I. de Kleine

A. Verheugt

Registercommissie

Mw. M. Hendriksen, voorzitter

Dr. G. Delfstra

C.G. Kooiman

Commissie van beroep

J. Voorhoeve, voorzitter

Mw. A. van Blokland, secretaris

Mw.Mr. F. Hoogendijk, lid-jurist

Mw. E. Vendysova Bakalarova, plaatsvervangend lid