Uitnodiging voor “psychoanalytische avonden”

In de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren de cognitieve gedragstherapie leidend en voor veel cliënten de juiste vorm van behandeling. Toch profiteren niet alle cliënten van deze behandelvorm.

Door de hernieuwde groeiende belangstelling in het veld voor het psychoanalytische gedachtegoed en de wijze waarop dit denken een bijdrage kan leveren aan de gangbare behandelvormen, is het bestuur van de NVPP voornemens om avonden te organiseren waarbij soms de theorie vooropstaat en soms de praktijk door stil te staan bij casuïstiek.

Als u deel zou willen nemen aan de ‘psychoanalytisch avonden’ kunt u uw contactgegevens mailen naar: info@nvpp.nl onder vermelding van ‘psychoanalytische avonden’. Bij voldoende belangstelling krijgt u de uitnodiging voor de eerste ‘psychoanalytische avond’ toegezonden.

U kunt in de email ook aangeven of u op de hoogte gehouden wilt worden van andere activiteiten van de NVPP.

Meer actuele berichten