12 april 2018: eerste “psychoanalytische avond” van de NVPP

In de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren de cognitieve gedragstherapie leidend en voor veel cliënten de juiste vorm van behandeling. Toch profiteren niet alle cliënten van deze behandelvorm.

Door de hernieuwde groeiende belangstelling in het veld voor het psychoanalytische gedachtegoed en de wijze waarop dit denken een bijdrage kan leveren aan de gangbare behandelvormen, is het bestuur van de NVPP voornemens om avonden te organiseren waarbij soms de theorie vooropstaat en soms de praktijk door stil te staan bij casuïstiek.

Inmiddels heeft een groot aantal belangstellenden zich voor deze avonden gemeld, zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een eerste avond: donderdag 12 april 2018 te Amsterdam.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

Het thema van de avond is “Werken met overdracht”. Collega dr. Frans Schalkwijk zal ons laten zien hoe verhulde wensen en verlangens in de overdracht tot uiting komen en bewerkt kunnen worden.

Heeft u zich nog niet eerder als belangstellende gemeld maar wilt u toch graag deze avond bijwonen, meldt u zich dan even via info@nvpp.nl