Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Uitgesteld naar oktober 2024: Debat Genderfluidity

OBA Oosterdok
17:00 uur tot 19:00 uur
 

Genderfluidity is een concept dat aangeeft dat een genderidentiteit in de loop van de tijd kan veranderen of verschuiven. Genderfluidity maakt deel uit van het bredere spectrum van genderdiversiteit en erkent dat gender niet strikt binair is (mannelijk of vrouwelijk), maar vloeiend en veelzijdig kan zijn.

Waarom is Genderfluidity tegenwoordig zo’n beladen en gevoelig onderwerp?
Hoe kunnen we het onderwerp zakelijk en wetenschappelijk benaderen, wat zijn de eerste vragen die we ons moeten stellen en waar kunnen we terecht voor antwoorden?  

Abram de Swaan, emeritus hoogleraar sociologie aan de UVA, zal proberen de gevoeligheid van het onderwerp te duiden. Looi van Kessel, docent aan de Universiteit Leiden, zal laten zien hoe Louis Couperus in zijn teksten omging met Gender. Trudy Dehue, hoogleraar wetenschapsonderzoek, betoogt dat het ‘in hokjes’ plaatsen van mensen aan een behoefte voldoet maar dat het een vergissing is om te denken dat de gekozen indelingen natuurgegevens zijn. 

Tenslotte zal Simone Logtenberg, psychiater en psychoanalytica, belichten dat het psychoanalytisch denken over sekse en gender vanaf Freud meerduidig is. Hoewel Freud’s uitwerking van het Oedipuscomplex een binaire heteronormativiteit lijkt uit te dragen kan ook met overtuiging beweerd worden dat de psychoanalyse vanaf het eerste uur ten diepste queer is. 

Moderatie: Sarita Bajnath 

Waar:
OBA Oosterdok | Oosterdokskade 143 | 1011 DL Amsterdam

Kaartverkoop:
OBA Oosterdok