Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Actueel

Najaar 2023: Collegereeks Psychoseksualiteit PAC West

Psychoanalytisch Centrum West organiseert dit najaar voor de derde keer een Collegereeks Psychoanalyse. Het thema is psychoseksualiteit, met daarbinnen drie deelthema’s. Het programma is:

Zaterdag 4 november, Marly Horsch: Psychoseksuele ontwikkeling

Zaterdag 18 november, Lut de Rijdt: Transgender identiteit

Zaterdag 2 december, Linda van Mil: Perversie

De Collegereeks is bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychiaters, die belangstelling hebben voor het psychoanalytisch gedachtengoed in relatie tot de klinische praktijk. Ook opleidelingen voor één van deze beroepen zijn van harte welkom.

Meer informatie is in deze aankondiging te vinden.