Transference Focused Psychotherapy (TFP)

NIEUW: informatie voor zorgverzekeraars omtrent indicatiegebied en werkzaamheid

 

Behandeldoel:
Het doel van TFP is dat de verschillende beelden die iemand van zichzelf heeft tot één geheel worden: een solide en flexibel identiteitsgevoel.In de behandeling gaat u een persoonlijke relatie aan met de therapeut, met de bedoeling dat de problemen die u doorgaans heeft ook merkbaar worden binnen die relatie. De gevoelens, gedachten en gedragingen die bij u opgeroepen worden, worden onderzocht en vergeleken met de (relatie-)problemen die er buiten de therapie zijn.

Voor wie:
Transference Focused Psychotherapy (TFP) is bedoeld voor mensen met problemen die hun identiteit en hun relaties betreffen: niet tijdelijk, maar structureel. De problemen bestaan meestal uit conflicten in relaties en uit snelle wisselingen in het beeld dat iemand heeft van zichzelf en van anderen. Daardoor kunnen stemmings- en angstklachten ontstaan.

Duur behandeling en frequentie?
De therapie is individueel, intensief (twee keer in de week) en duurt langere tijd – doorgaans twee jaar. Aan het begin van de therapie maakt u met uw therapeut een behandelovereenkomst waarin uw doelen, de werkwijze en de afspraken komen.

Lid worden van het register TFP?
Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register TFP dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschapTFP-register  De kosten van het registerlidmaatschap zijn 200 euro per jaar.

 

Registerleden TFP met erkenning als supervisor TFP

BOLIJN, mw. E.P., Finsenstraat 1, 1098 RD  Amsterdam, tel. 020 – 6939069, e.bolijn@hetnet.nl

DRAIJER, mw.dr. P.J, Leidsekade 101 II, 1017 PP Amsterdam, tel. 020 – 6254593, draijerdelouw@hetnet.nl

KOOIMAN, C.G., Schellinglaan 28, 2271 VE Voorburg, tel. 070 – 3208444, kooiman@cgkooiman.nl 

MOSEL, J. van, Blauwe Vogelweg 2a, 2333 VK  Leiden, tel. 071 – 5150112, j.vanmosel@planet.nl

SPRUIJT, G.H.M., v.d. Veerelaan 26, 1181 RB Amstelveen,  tel. 020 – 6478784, sprug50@gmail.com

STEEMAN, mw. M.A.B., Gardeniersstraat 3, 6211 GN Maastricht, tel. 043 – 8519724, mabsteeman@gmail.com

VENDYSOVA-BAKALAROVA,mw. E., Anna v.d. Vondelstraat 3, 1054 GX Amsterdam, tel. 020 – 6853930

WIJTS, P.M.H., Sterappelstraat 58, 6241 JL  Bunde, tel. 043 – 3654155 / 06 25096039, paul.wijts@gmail.com

 

Registerleden TFP

DAM, L.J.H. van, Maatschap voor Psychotherapie van Dam, Maria Rutgersweg 22, 2331 NW Leiden, 071-5323535/06-39313962

DIJK, Mw. J. van, Mauritsstraat 58, Utrecht, tel. 030 – 6382143, info@vandijkpsychotherapie.nl

ERNSTE, mw. D.

FRERE, Mw. P.J.R.E., 53rd Welsh Divisionplein 3, 5213 JB  Den Bosch, 06 – 22190933
pjrefrere@planet.nl, www.psychotherapiedenbosch.nl

GROENENDIJK, mw. C., Mentalmente, Ruysdaelstraat 49 A1-E, 1071 XA, Amsterdam,  c.groenendijk@mentalmente.nl, tel. 06-49752960, website: www.mentalmente.nl

HEUVES, W., Meerkoet 51, 1111 VX  Diemen, 06 – 14563465, wheuves@gmail.com

JANS, J. Cimbaallaan 22, 5402 AZ  Uden, 0413-330623, jans007@kpnmail.nl

VASTERINK, L., De Ruyterstraat 242, 6512 GG  Nijmegen, tel. 088 – 3573021 leon.vasterink@psyq.nl

VERTRIEST, mw. M.J.T.H., praktijkadres: Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Noord,Bergse Linker Rottekade 294 D,3056 LJ  Rotterdam,tel. 06-52608340,e-mail mjvertriest@gmail.com

WANDELEN, mw. M.C.A. van, Oudenoord 533, 3513 EP Utrecht, tel. 06-42288902, mcavanwandelen@gmail.com

ZON, mw. P. van, Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam, tel. 06-55373563