Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie (KPSP)

Behandeldoel:
Het doel van KPSP is in de eerste plaats dat de depressieve symptomen verdwijnen. Maar aangezien KPSP niet alleen op de symptomen gericht is, verandert tijdens de behandeling ook vaak de wijze waarop iemand naar zichzelf en anderen kijkt. Het zelfvertrouwen verbetert hierdoor en relaties met anderen worden daardoor vaak bevredigender. Dit kan voorkomen dat tegenslagen of stressvolle situaties opnieuw ontaarden in een depressie.

Voor wie?
KPSP is een psychoanalytische behandeling voor mensen die kampen met depressieve klachten. Depressie is een aandoening waarbij zowel biologische aanleg als levensgebeurtenissen en kwetsbaarheden in de persoonlijkheid een rol spelen. In de behandeling zoekt de therapeut daarom met de patiënt naar verbanden tussen enerzijds haar of zijn depressie en anderzijds haar of zijn levensomstandigheden, huidige relaties, de invloed van vroegere ervaringen en hoe de patiënt naar zichzelf kijkt. De nadruk ligt op het bereiken van verbetering in het heden, maar de patiënt en de therapeut onderzoeken ook samen welke belemmerende ervaringen uit het verleden hierop van invloed zijn. Hierdoor krijgt de patiënt meer inzicht in zichzelf en dat bevordert haar of zijn groeimogelijkheden. Dat leidt ook tot beter herkennen van ondermijnende gedachten, onverwerkte emoties en negatieve verwachtingen die bijdragen aan depressieve gevoelens.

Duur behandeling en frequentie?
De behandeling bestaat uit 16 zittingen van 45 minuten in een half jaar; de eerste 8 weken wekelijks, daarna om de week. Al die afspraken worden in de eerste zitting gemaakt, zodat de patiënt meteen weet waar zij of hij aan toe is.

Resultaat
KPSP is een bewezen effectieve behandeling voor depressie met en zonder persoonlijkheidsproblematiek gebleken in vijf hoogstaande wetenschappelijke studies. Het effect van KPSP is beter dan een behandeling met medicatie alleen en vergelijkbaar met andere bewezen effectieve behandelingen voor depressie, zoals IPT en CGT.

Cursussen

Belangstellenden kunnen inschrijven voor een cursus KPSP bij:

http://www.proventherapies.nl/cursussen/kpsp-basiscursus/

https://www.npispecialist.nl

http://festinalentecoaching.nl

 

Lid worden van het register KPSP?
Als u denkt te voldoen aan de KPSP opleidingseisen versie maart 2018 dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap KPSP register 
De kosten van het registerlidmaatschap zijn 200 euro per jaar.

Registerleden KPSP / tevens supervisor KPSP

BROEKHUYZEN, Mw. A.J. van, Amsterdam, anne.van.broekhuyzen@deviersprong.nl

DEKKER, prof.dr. J., Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam, tel. 020 – 5905102, jack.dekker@arkin.nl

DIL, mw. L.M., Amsterdam, lindadil@outlook.com

DIJK, Mw. J. van, Mauritsstraat 58, Utrecht, tel. 030 – 6382143, info@vandijkpsychotherapie.nl

HENDRIKSEN, Mw. M., J.F. van Hengelstraat 56, 1019 DC Amserdam, tel. 06-24628940, mahen@xs4all.nl

HOFFMAN, P., SPEL Gooi- en Vechtstreek, van Leeuwenhoekstraat 55, 1222 SH Hilversum, peterhoffman@kpnmail.nl

JONGHE, Prof.Dr. F.E.R.E.R. de, Fr. van Miersisstraat 29 hs, 1071 RJ Amsterdam, tel. 020 – 6622587,  frans.dejonghe@tiscali.nl

KAMPEN, mw. D.T., Henri Polaklaan 17-3, 1018 CP  Amsterdam, dieke.kampen@npsai.nl

MAAT, mw.dr. S.C.M. de, Nassaulaan 12, 3743 CC Baarn, saskia.demaat@gmail.com

ROSSUM, G.A. van, Stadhoudershof 58, 3481 HW  Harmelen, tel. 0348-442805 / 06-53459951, b.van.rossum@altrecht.nl

VAN, H.L., Arkin GGZ Amsterdam, opleiding psychiatrie, WG-plein 416, 1054 SH Amsterdam, tel. 020-5904440

WANDELEN, mw. M.C.A. van, Oudenoord 533, 3513 EP  Utrecht,mcavanwandelen@gmail.com

Registerleden KPSP

BOOIS, mw. G. de, GGZ Centraal, Laan van Heelmeesters 2, 1211 MS  Hilversum

HOEN, mw. W.P., Olympiaplein 4, 1076 AB Amsterdam, tel. 06-23526084, hoenpsychiatrie@gmail.com

LACROIX, mw. M.H.P., Castelmorelaan 2, Maastricht, tel. 06-28849557

MOLS, mw. M.F.J., Carpe Diem, Soestdijkseweg Zuid 257, 3721 AE Bilthoven, tel. 06 – 51032708, m.f.j.mols@online.nl, www.biltse.psychotherapeuten.nl

NIKS, mw. J., Fontys Hogescholen, Rachelsmolen 1, 5612 MA  Eindhoven, tel. 08850 – 87225, j.niks@fontys.nl