Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

De behandelmethode ISTDP

ISTDP is de internationaal gebruikte afkorting voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy.  De ISTDP werd ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo. Davanloo’s ISTDP is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter van de psychoanalytische methode en technieken.

Behandeldoel

Deze vorm van psychotherapie hecht grote waarde aan een gelijkwaardige en actieve samenwerking tussen therapeut  en  cliënt. De cliënt is de deskundige van zichzelf, de therapeut is de deskundige op het gebied van therapeutische technieken en psychologische theorieën. De therapeut helpt de cliënt  om aan de hand van concrete situaties de aandacht te richten op de specifieke mechanismen waarmee hij zichzelf ondermijnt,  doordat  eigen ideeën, eigen gevoelens en verlangens worden onderdrukt,  vermeden worden, geen aandacht krijgen  of  verboden worden. Als deze mechanismes zijn ontmanteld staat  in principe voor cliënt en therapeut de weg open om de verschillende verlangens en gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) te ervaren en angst en/of schuld te overwinnen.  Het doel van de behandeling is dan ook dat de cliënt deze gevoelens behoeftes en verlangens bewust gaat ervaren  zodat ze in de samenwerking met de therapeut gezamenlijk onderzocht kunnen worden. Tijdens dit proces komen vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden naar boven. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de vroegere  pijnlijke/traumatische situaties en de daarmee verbonden pijnlijke  gevoelens zullen bewust onderzocht en ervaren worden zodat ze verwerkt kunnen worden.

Voor wie

ISTDP is geschikt  voor mensen die zich met allerlei soorten klachten aanmelden, zoals bijvoorbeeld angstklachten, fobische klachten, dwangklachten, eetstoornissen, depressieve klachten en persoonlijkheidsproblemen. Onderliggend aan deze klachten hebben  mensen vaak autonomie- en intimiteitsproblemen. Op basis van hun pijnlijke  levenservaringen hebben deze mensen vaak “geleerd” om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen gevoelens niet doordat zij deze bij voorbaat negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf.
Wat ook kan voorkomen is, dat de eigen gevoelens van binnen nog wel herkend worden, maar dat deze gevoelens meteen angstig en schuldig maken zodat de persoon in kwestie ze alsnog wegdrukt of zich niet meer rechtstreeks zal uiten.

Duur en frequentie

De eerste zitting met ISTDP is doorgaans een lange intensieve zitting om samen met de cliënt zicht te krijgen op de afweermechanismes en de angstregulatie.  Met behulp van het behandelprotocol  (de Central Dynamic Sequence)  krijgen we meer zicht op de kern van de problematiek en gaan we meer begrijpen van klachten en problemen waarmee cliënt  zich heeft aangemeld.  Aan het eind van deze zitting wordt , aan de hand hiervan doel, en duur van de therapie besproken en gepland. Vervolgzittingen met ISTDP duren doorgaans één tot anderhalf uur met een frequentie van 1 keer per week of 1 keer per twee weken, afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek. De lengte van de therapie kan verschillen van relatief kort (bijvoorbeeld  5  zittingen) tot een langer durend traject (bijvoorbeeld 60 zittingen).  Sommige  therapeuten bieden ook de mogelijkheid voor blok therapie, d.w.z. zittingen van drie uur.

Resultaat

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van deze behandeling. Aangetoond is dat de behandeling tot blijvende positieve veranderingen leidt en dat ook na de behandeling de cliënt zich positief blijft ontwikkelen. Cliënten rapporteren meer intimiteit te ervaren in hun relaties, zich vrijer te voelen, zien hun relaties kwalitatief verbeteren, minder lichamelijke klachten te ervaren en beter om te kunnen gaan met hun gevoelens en hun angsten beter te begrijpen.  Hierdoor respecteren cliënten zichzelf meer en zorgen zij beter voor zichzelf,  meer in overeenstemming met hun behoeftes en verlangens . Problemen zijn niet altijd volledig verdwenen maar cliënten rapporteren meer greep erop te ervaren.

Lid worden van het register ISTDP?
Als u denkt te voldoen aan de opleidingseisen register ISTDP, dan kunt u een aanvraag indienen bij het secretariaat van de NVPP via het aanvraagformulier lidmaatschap ISTDP register De kosten van het registerlidmaatschap bedragen 200 euro per jaar.

Voor meer informatie over ISTDP kunt u de website van www.istdp-nederland.nl bezoeken Deze website is bedoeld als ontmoetingsplaats voor alle therapeuten die deze vorm van psychotherapie in de wijze waarop deze beoefend wordt een groot belang toekennen. Tevens heeft zij tot doel om de kwaliteit van ISTDP en van ISTDP therapeuten zo goed mogelijk te waarborgen.

 

Registerleden ISTDP

BROEKE, mw. J. ten, Kruiswijkstraat 24, 3634 AZ Loenersloot, tel. 06 – 24543941, jentine25@outlook.com

CHATOJEV, A., Geervlietstraat 11A, 3081 SB Rotterdam, tel. 06 – 37 1929 79, alek@ahrata.com, www.ahrata.com 

CORNELISSEN, C.L.M., Ter Rivierenlaan 60, 2100 Deurne (België), praktijk: Heerbaan 222, 4817 NL  Breda, tel. 06-4795533, info@anantheis.nl, www.anantheis.nl

GIGASE, mw. E.G.M., Laan van Meerdervoort 795, 2564 AG  Den Haag, tel. 070 – 3681785 / 06-29065201, gigase.else@gmail.com  www.elsegigase.praktijkinfo.nl

HOF, C. van ‘t, NPI, Domselaerstraat 126, 1093 MB Amsterdam, tel. 020-5904700,  coen.vant.hof@npsai.nl

LIESHOUT, W. van, werkzaam bij MGGZ (militaire geestelijke gezondheidszorg)

OFFERMANN, mw. L., Bredestraat 1c, 6211 HA  Maastricht, tel. 0032474067808, info@psychotherapie-offermann.eu, www.psychotherapie-offermann.eu

OONK, mw. J.A., Rijnzichtweg 35, 2342 AX  Oegstgeest, tel. 071 – 5191500, j.oonk@centrum45.nl, www.centrum45.nl

OSSENBERG ENGELS, mw. R., Dreef 4, 6029RC  Sterksel / Bredestraat 1c, 6211 HA Maastricht, tel. 06-51803450, info@ossenbergengels.nl

POELS, R.F.M., Mgr. Leijtenstraat 86, 4817 JC Breda, tel. 06-4730337, psychotherapiepraktijkpoels@gmail.com, www.praktijkml.nl

SCHAAR, R.M. van der, p/a GGZ Delfland, locatie ZHE, P.J. Bliekstraat 5, 3201 PL Spijkenisse, tel. 06-12928668, R.vanderSchaar@ggz-delfland.nl.

VERPOORT-DOUW, mw. J.M., p/a PTC De Viersprong, De Beeklaan 2, 4661 EP  Halsteren, tel. 06-47970165, jose@praktijkvooristdp.nl, www.praktijkvooristdp.nl

VLIST, W.M. van der, Weddesteeg 7, 2311 VX  Leiden, tel. 06-28683549, dypsyco@hotmail.com, www.dypsyco.eu