14/15 maart 2018 Basiscursus Dynamische Interpersoonlijke Therapie

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijdgelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

Aanvankelijk werd DIT ontwikkeld voor de kortdurende behandeling van patiënten met een stemmingsstoornis. Het model lijkt echter ook erg geschikt voor de behandeling van patiënten met voornamelijk cluster C-persoonlijkheidspathologie, zij het ingezet over een langere tijdsspanne.

De methodiek is erg geschikt voor psychiaters en psychologen die in hun (algemene) praktijk op een gestructureerde manier psychodynamisch willen werken.

Op 14 en 15 maart 2018 en een nader te bepalen terugkomdag organiseert De Viersprong een incompany cursus DIT die tevens open staat voor collega’s buiten De Viersprong. De cursus plus twee gesuperviseerde DIT-behandelingen geven vervolgens de mogelijkheid je in te schrijven in het DIT-register.

De cursus is geschikt voor GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (of daartoe in opleiding zijnde) die in hun opleiding een cursus psychoanalytische psychotherapie hebben gehad.

Voor de cursus is accreditatie aangevraagd bij de FGZP en de NVvP.

Docenten: Patrick Luyten en Kees Kooiman

Cursusdagen: 14 en 15 maart 2018 (terugkomdag nader te bepalen)

Tijd: 9:30 -17:00

Locatie: De Viersprong, Peter Vineloolaan 50, 4611 AN Bergen op Zoom

Kosten: € 300

 

Aanmelden: kees.kooiman@deviersprong.nl