Auteursarchief: redactie

vrijdag 6 november 2020 NVPP studiedag over ontheemding

SAVE THE DATE

De crisis rondom het corona virus heeft een grote invloed op de psychotherapiepraktijk. Gelukkig zijn er mogelijkheden met beeldbellen en telefoon om de behandelingen te continueren, maar het is behelpen en vermoeiend. Ons werk speelt zich nog meer in een sociaal isolement af. Deze ongekende situatie heeft alle kenmerken van ontheemding: het verlies van het vertrouwde en het mentale werk dat gedaan moet worden om het gevoel van veiligheid terug te vinden en te behouden. Het is een ontheemding, die voor veel van onze patiënten echter een dagelijkse praktijk is. Stille ontheemding is het kenmerk van veel mensen, die in een vreemd land werken/wonen en hun moedertaal niet kunnen spreken, die in een andere cultuur leven dan hun ouders, van kinderen die onverwacht in een nieuw samengesteld gezin moeten opgroeien, die van een klein dorp naar de grote stad verhuizen. Telkens weer: het verlies van het vertrouwde en het moeizaam eigen maken van het nieuwe.
De studiedag van de NVPP op 6 november gaat niet over de corona-crisis, maar over de stille ontheemding: de onderbelichte lotgevallen in iemands levensgeschiedenis en de vaak onbegrepen bronnen van eenzaamheid en depressie. Veel aspecten van stille ontheemding zullen worden belicht door Alessandra Lemma, Rudi Vermote, Jos van Mosel en anderen.

 

Tips voor online behandelen

In verband met de maatregelen m.b.t. het Corona virus is het helaas op dit moment niet meer mogelijk onze patiënten/cliënten live te zien. Veel collega’s zijn inmiddels overgestapt op online behandelingen, waardoor de therapeutische relatie niet stopt en de psychotherapie toch kan doorgaan.

Binnen het bestuur van de NVPP verzamelden we enkele tips en adviezen, die we graag langs deze weg delen. We zien e-therapie bij psychoanalytische psychotherapie niet als volledige, volwaardige vervanging voor live contact, maar wellicht helpt het ons om het zo goed mogelijk te laten werken – als de situatie ons noopt om online te moeten werken met onze cliënten.

Tips voor online behandelen:

 1. Zorg dat je zelf vertrouwd raakt met het programma wat je gebruikt door het een paar keer uit te testen.
 2. Gebruik alleen een beveiligd programma. Diverse vakverenigingen geven daarover advies (zoals de LVVP, NVP).
 3. Houd rekening met technische opstarttijd met je cliënten. Ze hebben wellicht wat begeleiding nodig dus zorg er ook voor dat je een telefoonnummer bij de hand hebt.
 4. Ga op ooghoogte van je camera zitten en zorg dat je hele hoofd en bovendeel van je romp in beeld is. Dit kijkt het meest natuurlijk.
 5. Ga comfortabel zitten, bij voorkeur in de stoel waarin je ook je normale sessies doet. Ontspan en probeer bewust in je therapiemodus te komen (is niet hetzelfde als een vergadermodus).
 6. Check je achtergrond en zorg dat deze neutraal is. Let ook op storend lichtinval. Zet eventueel een object op de achtergrond (bloemen, kunst). Sommige beeldbelprogramma’s hebben de optie om de achtergrond te vervagen zodat het minder afleidt.
 7. De techniek roept meer afstandelijkheid en rationaliteit op. Pas je gesprekstechnieken aan om dat meer te overbruggen dan je gewoonlijk zou doen. Bijv: explicieter nonverbaal en verbale empathie tonen. Vaker gevoelsreflecties geven. Benoem de nonverbale emotionele expressie van je client, dat helpt om het contact dichterbij te halen (“ik zie dat je wegkijkt, ik hoor dat je stem breekt” etc.). Maak gebruik van mentaliseren bevorderende interventies om het gemis aan informatie wat je in live contact opvangt op therapeutische wijze te compenseren (en er je voordeel mee te doen).
 8. Evalueer hoe het is om online te praten met elkaar en ben transparant over hoe jij dit ervaart.
 9. Voor groepen: maak aanvullende groepsafspraken met je cliënten (zie hieronder).

 

Aanvullende afspraken voor clienten in online behandelgroepen.

NB Deze zijn afgestemd op het werken in Zoom, dus moeten aangepast worden als je een ander programma gebruikt.

Deel deze afspraken voor de sessie start met alle groepsdeelnemers en neem ze even mondeling door.

Online gespreksregels:

 • Neem plaats in een ruimte waar je gedurende de sessie niet gestoord kan worden, en niet hoorbaar bent voor anderen.
 • Gebruik bij voorkeur oortjes met een microfoon.
 • Gebruik ‘galleryview’ voor een groepsgesprek, en ‘speakerview’ voor presentaties door 1 persoon (rechtsboven).
 • Blijf met je gezicht gericht naar de camera zodat iedereen je altijd kan zien. Probeer je camera op ooghoogte te zetten, en je gezicht ongeveer even groot als die van de anderen.
 • Beweeg niet teveel.
 • Als er achtergrond geluid is, klik dan even op ‘mute” (rechtsboven).
 • Uit je zichtbaar non-verbaal als je iets wilt bevestigen of ontkrachten (omdat anders iedere “hum hum” de spreker onderbreekt).
 • Wil je iets zeggen, maar kom je er niet tussen: steek je hand op. De gespreksleiders geven je dan het woord.
 • Wil je iets vragen tijdens een presentatie: klik dan op “reactions” en klik op het handje.
 • Niet roken, eten of weglopen tijdens de sessie. Telefoons op niet storen.

 

15 april 2020: voorlichtings-ZOOM-avond over de opleiding

Nu het voorlopig niet mogelijk is een live voorlichtingsavond te organiseren, gaan we dat op woensdag 15 april a.s. via ZOOM doen, van 20.00 – 21.00 uur.

Inschrijving voor deze informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl Na aanmelding ontvang je een informatiepakket.

Vanuit de Opleidingscommissie zijn bij deze ZOOMavond aanwezig:

Dorien Philipszoon, voorzitter

Coralina Versteeg, Opleidingscoördinator

Lotje van Leeuwen, cursistenvertegenwoordiger

Ina Wolff, ambtelijk secretaris NVPP

Graag vertellen we je deze avond meer over de 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut die per september 2020 in Amsterdam van start gaat en gaan we uiteraard ook in op vragen die er zijn.

 

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Je wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen; bij voldoende belangstelling is er ook een differentiatie richting K&J behandelingen mogelijk.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2020

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Geannuleerd: psychoanalytische avond over Dali en Freud

In verband met de aangescherpte maatregelen m.b.t. het Coronoavirus komt de voor 2 april  2020 geplande psychoanalytische avond te vervallen.

 

Op donderdag 2 april a.s. organiseert de NVPP een psychoanalytische avond, die zowel voor leden als belangstellende niet-leden openstaat.

Thijs de Wolf zal ons deze avond meenemen naar het bezoek van Dali aan Freud. Het was vooral Dali die een intense discussie met Freud over het narcisme voor ogen had. Dit naar aanleiding van zijn schilderij over de wedergeboorte van Narcissus. Overigens had Dali ook een intensief contact met Lacan. Het zal 2 april gaan over Dali, Freud, Lacan, de Spiegel, Narcisme, Object- en Ego-gerichte libido.

We hopen je op 2 april welkom te kunnen heten. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze avond.

Locatie: Olympiaplein 4 te Amsterdam

Inloop vanaf 19.30 uur, we beginnen om 20.00 uur.

I.v.m. een aantal praktische zaken graag van tevoren opgeven via info@nvpp.nl

17 april 2020: introductiecursus ISTDP

Overweeg je, of heb je je al opgegeven om de opleiding tot ISTDP-therapeut te gaan volgen, de zgn. coregroeptraining, dan is deze dag bedoeld als nadere kennismaking met de methode, om meer informatie te krijgen over de opleiding en om alvast kennis te maken met de andere coregroepleden die in september starten.

Maar ook als je meer wilt weten over wat ISTDP/IKDP voor behandelmethode is en zicht te krijgen voor welke patiënten deze methode toepasbaar is, is dit bij uitstek een geschikte dag om hierover meer te weten te komen.

Meer informatie over deze introductiecursus: Folder Introductiecursus ISTDP 17-04-2020

Terugblik studiedag 1 november 2019

Geannuleerd: voorlichtingsavond over de opleiding psychoanalytische psychotherapie

In verband met de aangescherpte maatregelen m.b.t. het Coronoavirus komt de voor 26 maart 2020 geplande voorlichtingsavond te vervallen.

 

 

Geïnteresseerd in het psychoanalytisch gedachtegoed en op zoek naar verdieping? Per september 2020 zal in Amsterdam weer een 4-jarige opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut van start gaan.

In verband hiermee vindt op donderdag 26 maart 2020 een voorlichtingsavond plaats, eveneens in Amsterdam.

PROGRAMMA:

19.30-20.00     Inloop met koffie  en thee

20.00 uur         Introductie a.h.v. filmfragment, door  Coralina Versteeg, lid van de Opleidingscommissie

20.20 uur         Hoe word je psychoanalytisch  psychotherapeut van de NVPP?

Dorien Philipszoon, voorzitter van de Opleidingscommissie, geeft informatie over:

–             de NVPP

–             de opleiding en het opleidingscurriculum

–             de kinder- en jeugd specialisatie

20.50 uur          Ervaringen van (voormalige) opleidingskandidaten

21.15 uur          Gelegenheid tot het stellen van vragen

21.30 – 22.00   Borrel en informeel informatiemoment

Inschrijving voor deze informatieavond en verdere informatie bij het secretariaat van de NVPP: info@nvpp.nl

 

De opleiding bestaat uit:

– een cursorisch gedeelte met ruim aandacht voor de theorie en techniek van psychoanalytische evidence based behandelingen en de toepassing hiervan in de huidige GGZ praktijk

– een psychoanalytische leertherapie van 2 x per week gedurende minimaal een jaar, parallel aan de start van het supervisietraject

– een aantal onder supervisie uitgevoerde behandelingen

Indien er aantoonbaar ervaring is op bovengenoemde onderdelen, kan dispensatie aangevraagd worden.

De opleiding geeft toegang tot het lidmaatschap van de NVPP. Men wordt opgeleid tot psychoanalytisch psychotherapeut voor volwassenen.

De aanmelding voor de opleiding staat open:

– voor psychotherapeuten (en voor hen die in opleiding zijn tot psychotherapeut)

– voor psychiaters (en voor hen die in opleiding zijn tot psychiater)

– voor klinisch psychologen (en voor hen die in opleiding zijn tot klinisch psycholoog)

Toegang tot de opleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsprocedure waarbij o.a. uw vooropleiding en motivatie voor de opleiding aan bod komen.

Start opleiding: september 2020

Plaats: Amsterdam

Tijdstip: dinsdagavond

Duur van het cursorisch gedeelte: 4 jaar

Kosten: ca. 2600 euro per jaar.

Ontmoetingsmomenten

Laura Houtzager, psychoanalytisch psychotherapeut in opleiding

Ik zit nog wat uit het raam te kijken. Ik voel me blij en bevoorrecht en wat verdrietig tegelijkertijd. De sessie met Dirk is net voorbij. Ik probeer te bezinnen en te genieten van dit moment. De tranen in mijn ogen wellen op. Alles valt weer even samen. Ik voel dankbaarheid.

Toen ik ruim 3 jaar geleden aan deze opleiding begon had ik niet kunnen bedenken dat dit traject mij op persoonlijk vlak zo veel verrijking zou brengen. Ik hoopte meer kennis op te doen over het psychodynamisch gedachtegoed en me hier deskundiger in te voelen. Dat heeft het zeker gebracht, maar ik kan het belang en de waarde die ik hieraan toekende niet meer zo voelen. Het voelt ineens niet meer zo belangrijk. Gek besef valt in dat ik blijkbaar iets zocht maar er iets anders voor in de plaats lijkt te zijn gekomen..

Ik probeer te voelen wat me net zo geraakt heeft in de sessie met Dirk door in mijn hoofd de sessie terug te spoelen. Het moment komt weer terug, waarin ik voor het eerst in twee en een half jaar tijd zag dat er bij hem een bron van levenslust werd aangeboord.

Hij sprak over hoe hij als dansdocent zijn studenten er toe aan had gezet op zoek te gaan naar de donkere kant in zichzelf en hier niet van weg te lopen: het toe te laten en tot uiting te laten komen in een dans. Hij vertelde hoe de optredens van zijn studenten hem geraakt hadden en dat hij verrast werd door tranen die over zijn wangen rolden terwijl hij naar ze keek. Hij realiseerde zich in dat moment dat zijn leerlingen veel moediger waren dan hij voor zijn gevoel ooit geweest was, door niet weg te duiken van hun zwarte kant. Misschien was hun zwarte kant wel minder donker en onherbergzaam, of was hij het zelf die deze donkere plek moest afschermen en bewaken tegen alles wat voor liefde, hoop en leven staat? Daarop volgde zijn bewustwording over dat hij zelf minder angstig was voor zijn eigen zwarte kant en dat hij zijn studenten anders dan anders had kunnen helpen deze kant te exploreren; namelijk met minder vrees en aarzeling, maar met nieuwsgierigheid en acceptatie. Door dit inzicht dat zijn eigen proces zo’n krachtige weerspiegeling gaf op zijn leerlingen kon hij plezier voelen en kwam zijn passie voor zijn vak weer tot hem en tevens zijn verlangen deze manier van werken te willen voortzetten. Terwijl Dirk dit vertelde merkte ik dat zijn verhaal mij ontroerde. Dirk is een man die in extreem sobere en liefdeloze omstandigheden is opgegroeid, waar woorden als lust, behoeften en verlangens geen plaats hebben gehad. Hierdoor ontbeerde hem letterlijk de taal en de woorden om zijn gevoelens te vangen en tot uiting te kunnen brengen.

Nu zag ik een twinkeling in zijn ogen en een reden tot bestaan, alsof er iets in hem tot leven kwam.

Zoals in dat moment dat hij met zijn leerlingen was, rolde nu bij mij een traan over mijn wang. Enerzijds het besef hoe weinig leven en levenslust hij gekend heeft en anderzijds om toeschouwer te mogen zijn bij het ontluiken hiervan. Daarbij voelde ik ook een diepe verwantschap met hem ten aanzien van hoe we samen hebben kunnen ontdekken in dit samenzijn. Dirk kijkt mij vaak met grote ogen aan vol verbazing en ontroering als hij de moeder in mij ziet. Iets wat hij op die manier niet kent. Dirk heeft mij door met zijn intuïtieve gevoeligheid signalen op te pikken geleerd te ervaren wat er in de ruimte in het contact nog meer te ontdekken valt.

Door ontvankelijk te durven zijn voor elkaar, hebben we voor ons beiden onontgonnen gebieden kunnen betreden en doen dit nog steeds. Gebieden waar van alles te ontdekken valt. Voor hem in zijn zoektocht naar verbintenis aangaan en ervaren leert hij geborgenheid kennen, mildheid en compassie, maar ook zijn woede en drang de ander te willen bezitten door het gebrek aan zekerheden die hij gekend heeft. Voor mij meer vertrouwen in dat het wel komt en ik niet van alles moet om van waarde te zijn voor de ander. Dus ook mildheid en een zekere mate van rust en gerustheid in mezelf, welke ik dikwijls weer even verlies in de hectiek van alle dag, maar die ik wel weer terug kan vinden. Bij uitstek hier in deze kamer, door de ruimte en het contact te laten zijn.

Ergens in de verte binnen in mij popt een kritische stem op: “Laura! Laat je het principe van de therapeutische neutraliteit niet te veel los, door zo open te zijn en je geraaktheid te laten zien…? Leuk die transparantie en dat dit alles gevoeld en gezegd mag worden maar dient dit nog wel het juiste doel?” Dan komt het beeld van mijn supervisor naar boven. Ik bedenk me dat zij mij soms erg transparant kan vinden in het patiëntencontact, anders dan zij. We hebben dit soort momenten vaak onderzocht en gekeken welke houding het meest vruchtbaar is in welk moment, zonder vaak het antwoord te weten. Fascinerende zoektocht…Ja dat is het; een zoektocht. Ik weet het antwoord ook niet…..  Waar is nou eigenlijk die kritische stem gebleven of de angst voor het oordeel van de ander? Een glimlach verschijnt omdat ik voel dat dit is wie ik ben en wat mij past.

Waarom zit dat woord toch steeds in mijn hoofd.. ‘serendipity’..wat betekent het ook alweer. Ik kom niet verder dan dat een strand in Cambodja zo heet en toen ik daar was het woord heb opgezocht en dacht: wat mooi! – hierbij tevens het besef hier niet bekend mee te zijn -. Als ik opnieuw naar de definitie zoek begrijp ik waarom dat woord zich maar bleef opdringen.

Het stroomt weer! Het voelt  rijk om te kunnen blijven ontdekken en groeien in dit bijzondere vak met al haar onverwachte ontmoetingsmomenten…

 

 

 

Factsheet psychodynamische psychotherapie

De NVP heeft de eerste twee wetenschappelijke factsheets over psychotherapie samengesteld. De factsheets Psychodynamische psychotherapie en Systeemtherapie zijn onderdeel van een serie en bieden een overzicht van de bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit en zijn onderbouwd met recente onderzoeken, feiten en cijfers.

Met bijzonder veel genoegen verwijzen wij naar de factsheet

Deze factsheet geeft een omschrijving van psychodynamische psychotherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijke onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. Het geeft antwoord op de vraag welke psychodynamische behandelingen voldoen aan de eisen voor wetenschappelijk bewijs die het Zorginstituut Nederland hanteert voor de werkzaamheid van behandelingen. De werkzaamheid van psychodynamische behandelingen is recent ook met feiten en cijfers onderbouwd in een overzichtsartikel. Dit document is samengesteld door de wetenschapsraad van de NVP in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

15 en 16 januari 2020: ISTDP Immersion Course

ISTDP Nederland organiseert op 15 en 16 januari 2020 een tweedaagse Immersion Course getiteld

Overcoming Depression and Somatic Symptom Disorders:

Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy

met Dr. Allan Abbass, Dalhousie University, Canada

Locatie: Keizersgrachtkerk te Amsterdam

Klik hier voor meer informatie