Auteursarchief: redactie

Inschrijving geopend voor NVPP studiedag 2 november 2018

Onder de titel Unlimited! Psychoanalytische Psychotherapie Anno Nu vindt op vrijdag 2 november 2018 de jaarlijkse studiedag van de NVPP plaats.

Sprekers dit jaar zijn Willem Heuves, Ariëtte van Reekum, Ans van Blokland, Marina Luymes, Stephan Sanders, Muriel Vermeulen en Lutgarde Vanvuchelen.

Meer informatie is te vinden in Folder Studiedag NVPP 2018 – Unlimited!en via het formulier hieronder kunt u zich digitaal aanmelden.

Aanmeldformulier studiedag 2 november 2018


De totale kosten dient u over te maken op rekeningnummer NL 23 SNSB 0937 016 349, BIC: SNSBNL2A, t.n.v. Stichting Wetenschappelijke Activiteiten te Utrecht, onder vermelding van “studiedag 2018” en/of “diner”.

maandag 2 juli 2018: 2e ‘psychoanalytische avond’ van de NVPP

In de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren de cognitieve gedragstherapie leidend en voor veel cliënten de juiste vorm van behandeling. Toch profiteren niet alle cliënten van deze behandelvorm.

Door de hernieuwde groeiende belangstelling in het veld voor het psychoanalytische gedachtegoed en de wijze waarop dit denken een bijdrage kan leveren aan de gangbare behandelvormen, heeft het bestuur van de NVPP het plan opgevat om avonden voor belangstellenden te organiseren waarbij soms de theorie vooropstaat en soms de praktijk door stil te staan bij casuïstiek. Deze avonden richten zich met name op collega’s die in de GGZ werkzaam zijn, maar geen lid zijn van de NVPP en/of de opleiding volgen.

Inmiddels heeft een groot aantal belangstellenden zich voor deze avonden gemeld, zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor een tweede avond: maandag 2 juli 2018 te Amsterdam.
Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

‘Kort en Krachtig’ is het thema van de avond.
Onze collega dr. Mariëlle Hendriksen zal ons laten zien dat psychoanalytische psychotherapie ‘Kort en Krachtig’ kan zijn.
Want juist de korte en krachtige behandeling maakt psychoanalytische psychotherapie toegankelijk en betaalbaar.

Heeft u zich nog niet eerder als belangstellende gemeld maar wilt u toch graag deze avond bijwonen, meldt u zich dan even via info@nvpp.nl

12 december 2018: practicum GBI in Utrecht

De Nederlands Vlaamse Vereniging van de Rorschach en Projectieve Methoden (NVVR) organiseert op 12 december 2018 in Utrecht (NL) een PRACTICUM GBI (GehechtheidsBiografisch Interview) door Mw. Mr. Drs. Sandra den Hollander en Mevr. Drs. Greet Kuipers.

Kosten: leden NVVR en VVKP € 150; niet-leden € 200.

Meer info en inschrijving tot uiterlijk 1 december 2018 via: www.rorschachvereniging.nl

Contactpersoon: Katleen Vaganée via katleen.vaganee@telenet.be