Aanbod opleidingsplaats PT 2022 in Amsterdam

De Stichting Olympiaplein Opleiding Amsterdam verzorgt een praktijkervaringsplaats voor een Gz-psycholoog die in april 2022 de opleiding tot Psychotherapeut aan de RINO Amsterdam gaat volgen (PT2022). De GioP zal als zelfstandig gevestigde binnen de praktijken die aan het Olympiaplein 4 in Amsterdam zijn gevestigd in achttien uur per week gedurende drie jaar de voor de […]

Introductie NVPP App en update studiedag

Als studiedagcommissie zien we uit naar de jaarlijkse studiedag van onze vereniging op 5 november a.s.Fijn dat we elkaar na zo lange tijd weer kunnen ontmoeten in het Compagnietheater in Amsterdam, met een mooi programma rond het thema ‘Stille Ontheemding’.We zijn ook blij met de ontwikkeling van een NVPP app: in dit filmpje vertellen Juud […]

25 september 2021: The EFPP One day Conference “Pandemic in our lives- Impact on our patients”

The Organising Group has succeeded in putting together an interesting program that will reflect and present the influences and interactions of the pandemic on our work in different settings (individual, couple, family and group therapy). For registration please follow link below or the instructions in the attachment. https://efpp2021.gr/EFPP-RegistrationForm.html Furthermore you will find information on the […]

Webinars “het kan ook anders”

Voor iedereen die geïnteresseerd is in het psychoanalytische gedachtegoed organiseert de NVPP in het seizoen 2021-2022 drie webinars over de toepassing van psychoanalytische psychotherapie in een andere setting dan de bekende individuele behandeling bij volwassenen. Aan bod komen:  psychoanalytische partnerrelatietherapie (op 18 november 2021)  kinder- en jeugdpsychotherapie (17 februari 2022) een psychoanalytische visie op groepen […]

Training DIT

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) Training De Viersprong organiseert opnieuw een Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) training. De DIT is een door Lemma, Target en Fonagy (2011) ontwikkelde, tijdgelimiteerde, vorm van psychodynamische psychotherapie. In het model zijn algemeen gehanteerde concepten en werkzaam gebleken interventies uit de psychodynamische theorie en praktijk geïntegreerd. De training biedt een kennismaking met […]

Januari 2022: opleiding psychoanalytische psychotherapie in Groningen

Voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters die: op zoek zijn naar verdieping binnen hun behandelingen om daarmee tot de kern van de problemen van hun patiënten te kunnen komen zichzelf daarbij als belangrijk instrument beschouwen en daarmee tevens op zoek zijn naar verdieping in en van eigen ontwikkeling biedt de NVPP van 2022-2026 in het […]

5 november 2021: NVPP studiedag Stille Ontheemding

De jaarlijkse studiedag van de NVPP wordt gehouden op vrijdag 5 november 2021 in het Compagnietheater te Amsterdam. Ook is het mogelijk deze dag online bij te wonen. Het thema dit jaar is Stille Ontheemding, met bijdragen van Salman Akhtar, Marie Rose Moro, Bas Heijne, Jos van Mosel, Catherine Pannevis, Ingrid Groenendijk en Nienke Vos. […]

15 oktober 2021: Symposium Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland

Onder de titel “Oedipus en Gender” vindt op vrijdag 15 oktober 2021 het tweejaarlijkse symposium plaats van de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland, met bijdragen van Luk Gijs, Marc Hamburger, Jelle Harts, Marly Horsch en Lut de Rijdt. Eregast is Nelleke Nicolaï, aan wie tijdens dit symposium de 7e FREUD PENNING* uitgereikt wordt. Locatie: Het Ketelhuis te […]