“Alleen een vrij man kan een goed geneesheer zijn”

(Medisch Contact, artsenverzet)

Cobie Groenendijk
psychiater/ psychoanalytisch psychotherapeut

Deze keer neem ik u niet mee de spreekkamer in, maar werp ik graag met u de blik naar buiten de spreekkamer.
Er gebeurt namelijk nogal wat in de samenleving, waardoor ik het soms moeilijk vind om mijn hoofd bij het werk te houden, mijn energie aan te patiënt te geven en de setting van de therapie te bewaken. Wat verandert er dan, vraagt u zich wellicht af? Wel, sinds dit voorjaar wordt er in Den Haag druk gediscussieerd over de inrichting van de zorg en de rol van zorgverzekeraars en dat heeft nogal wat consequenties voor ons werk.

De minister van volksgezondheid mevrouw Schippers is de mening toegedaan dat zorgverzekeraars beter dan zorgverleners in staan zijn om EN de kwaliteit van de zorg te verbeteren EN tegelijkertijd de kosten te drukken. Dat dat laatste nodig is wordt op zich breed gedeeld, maar dat daarvoor de regie nog meer bij de zorgverzekeraars & de markt moet komen te liggen, gaat mij persoonlijk een brug te ver. Juist omdat de middelen die daarvoor ingezet worden, te weten winstuitkering door ziekenhuizen en het afschaffen van de vrijeartsenkeuze bedreigend zijn voor de kwaliteit van de zorg en het tot op heden vrij solidaire zorgstelsel. Dat zorgverzekeraars hele andere belangen hebben dan patienten en zorgverleners en dat het machtsevenwicht tussen hen uit balans raakt,  wordt meer en meer duidelijk en daar schreef ik eerder dit artikel over. http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3718468/2014/08/14/Verzekeraars-snappen-de-zorg-niet.dhtml

Zonder een deugdelijke theoretische en financiële onderbouwing van de minister dreigt de vrije keuze voor een zorgverlener tot het verleden te gaan behoren en zal een patiënt zich tot de zorgverzekeraar moeten wenden om te horen naar wie men gaan kan. Niet de huisarts verwijst meer naar een psychotherapeut waarvan hij vermoedt dat de patiënt daarmee een klik zal hebben en in goede handen zal zijn, nee, de huisarts moet naar de zorgverzekeraar verwijzen die vervolgens de patiënt naar een gecontracteerde zorgverlener stuurt.

Omdat de therapeutische relatie, de kwaliteit en de continuïteit van zorg bedreigd wordt, is er sinds dit voorjaar een spontaan protest ontstaan. Samen met de zorgorganisatie VVAA, patiënten en collega’s hebben we het Comite VrijeArtsenkeuze opgericht. In de loop van de maanden hebben vele organisaties, waaronder de Consumentenbond en de Abvakabo-FNV en ook de NVP zich gevoegd bij dit protest. Nadat de Tweede Kamer (PvdA, VVD, D66, ChristenUnie & SGP) helaas haar zegen heeft gegeven aan deze stelselwijziging, is de wetgeving nu bij de Eerste Kamer beland. Het Comite heeft daarop een Manifest geschreven en een petitie geopend.

De NVPP heeft deze week, tot mijn vreugde, samen met vele andere patiënten- en beroepsorganisaties, het Manifest Vrije Artsenkeuze (=staat voor Vrije Zorgverlenerskeuze) ondertekend https://www.vvaa.nl/manifest. Dit Manifest wordt aanstaande dinsdag 9 december samen met ruim 150.000 petitie handtekeningen https://www.vvaa.nl/actueel/redvrijeartsenkeuze,  aangeboden aan de Eerste Kamer. De senatoren buigen zich komende weken als laatste over de toekomstige inrichting van de zorg, waarbij vooral het einde van de vrijeartsenkeuze tot maatschappelijke onrust leidt. Dinsdag 16 december zal uiteindelijk het besluit vallen.

Hoewel de minister stelt dat de zorgverzekeraars meer regie moeten krijgen omdat zorgverleners te veel de macht in handen hebben, blijkt in de praktijk eerder het tegenovergestelde het geval te zijn.
Met het einde van de vrijeartsenkeuze dreigt een belangrijke voorwaarde voor ons psychotherapeutisch werken in het gedrang te komen. De vrije matching tussen patiënt & psychotherapeut is nodig om een goede therapeutische relatie tot stand te brengen en draagt bij aan het resultaat van de psychotherapie.
Nu de regering van plan is zorgverzekeraars meer regie te geven in het inkopen van zorg, is dat niet alleen bedreigend voor de psychotherapie-praktijken die zonder contract met de zorgverzekeraars werken, maar ook voor de continuïteit van zorg door wel gecontracteerde zorgverleners.

In de contracteerronde voor komend jaar blijkt dat grote zorgverzekeraars als CZ, Achmea en Menzis fors snijden in psychotherapeutische zorg. Collega psychiaters schreven daar recent een artikel over naar de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/opinie/psychische-stoornissen-zijn-duur-om-te-behandelen-maar-duurder-om-te-negeren~a3760976/.
Zo maximeert Menzis de behandelduur tot 1 jaar, vergoedt Achmea geen klinische psychotherapie meer en wil CZ alleen uitbetalen wanneer psychotherapie van tweemaal per week voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis in een multidisciplinair team gebeurt. Forse veranderingen kortom, die hoewel zorgverzekeraars claimen op kwaliteit in te kopen, daar weinig mee van doen hebben.

Ik wil u, leden van de NVPP, graag informeren over deze op handen zijnde ontwikkelingen in de zorg en oproepen om de petitie nog tot zondag te tekenen. https://www.vvaa.nl/actueel/redvrijeartsenkeuze

Ook kunt u de senatoren zelf laten weten wat u hiervan vindt door hen een bericht te sturen via  http://www.eerstekamer.nl/commissies/vws. De senatoren die het woord zullen voeren over dit onderwerp zijn: mw Dupuis (VVD), mw Beuving (PvdA), dhr Ganzevoort (Groen Links), mw Slagter (SP), dhr Kuiper (ChristenUnie), dhr Flierman (CDA), dhr Backer (D66), dhr Nagel (50+), dhr de Lange (OSF), dhr Koffeman (PvdD)

Ik wil u vragen uw stem te geven voor behoud van de vrije zorgverlenerskeuze, want alleen “een vrij man kan een goed geneesheer zijn”.

Cobie Groenendijk
psychiater/ psychoanalytisch psychotherapeut.
c.groenendijk@mentalmente.nl
of
Twitter: C_Groenendijk

PS Als u echt de smaak te pakken heeft, kunt u hier meer lezen over deze wetgeving, onder de noemer “Wet verbod verticale integratie) http://www.eerstekamer.nl/plenaire_vergadering/20141208_2

Meer berichten uit de spreekkamer