Fotoverslag en lezingen studiedag “Over Angst en Verlangen”

Ruim 250 deelnemers hebben op 7 november 2014 de zeer geslaagde NVPP studiedag in de Rode Hoed bijgewoond. Het thema “Over Angst en Verlangen” en de keuze van de sprekers leidde tot enthousiaste reacties: het thema van de dag scoorde in de evaluaties een 8.8.

Van de hand van Marit van der Meulen verscheen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse (nr. 1 2015) een verslag onder de titel Na de zondeval

Paul Verhaeghe heeft zijn lezing ter beschikbaar gesteld (zie hieronder), van de andere voordrachten zijn de powerpoint presentaties te vinden.

studiedag 2014 lezing verhaeghe

PPT Glas Concepten van angst

PPT Verheugt Van wie is de angst

PPT Hamburger Het studentenbeven

PPT Philipszoon Ongrijpbare angst

PPT Vanheule Angst en Psychose

Een foto-impressie van de dag:

Meer actuele berichten